Kunnat, yritykset ja yksityisasiakkaat

Asiakas

Etusivu :: Asiakas :: Kunnat :: Viemärilaitokset

Palvelut kuntien viemärilaitoksille

LUVY:llä on vuosikymmenten kokemus jätevesinäytteiden tutkimuksesta, jätevedenpuhdistamoiden näytteenotosta ja raportoinnista sekä toiminnan kehittämisestä yhteistyössä puhdistamon ammattilaisten kanssa. Kuntien viemärilaitokset samoin kuin muut alueemme jätevedenpuhdistamot tekevät tärkeää työtä vesiensuojelun hyväksi.

Tarjoamme kuntien jätevedenpuhdistamoille puhdistamon toimintaa kehittävää kumppanuutta parhaan mahdollisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Palveluitamme ovat:

Em. jätevesien tarkkailu ja kehitystyö tapahtuu yhdistyksen ja puhdistamoiden yhteistyönä. Yhdistyksen tekemään puhdistamotarkkailuun kuuluvat lähes kaikki toiminta-alueen kuntapuhdistamot, huomattava osa pienistä puhdistamoista ja teollisuuslaitosten puhdistamoita.