Kunnat, yritykset ja yksityisasiakkaat

Asiakas

Etusivu :: Asiakas :: Yritykset :: Infrahankkeet

Palvelut infrahankkeille

Infrahankkeilla kuten tierakentamisella ja muilla rakennushankkeilla voi olla vaikutuksia pohja- ja pintavesien laatuun ja pinnankorkeuksiin. Hankkeiden yhteydessä on usein tarpeen selvittää pohjaveden ja kaivojen vedenlaatu lähialueella.

Olemme vastanneet lukuisten rakentamishankkeiden käynnistymisvaiheiden pohjavesi- ja kaivoselvityksistä sekä pintavesiseurannoista. Toteutamme nopealla aikataululla rakentamistöiden edellyttämät pohjavesi- ja kaivojen kunto- ja laatuselvitykset halutussa laajuudessa. Toteutamme pintavesivaikutusten selvitykset luottettavasti - tunnemme alueemme vesistöt.

Tie- ja rakentamishankkeisiin liittyvä näytteiden otto hoidetaan yhdistyksemme näytteenottopalveluna ja tulokset analysoidaan laboratoriossamme.