Kunnat, yritykset ja yksityisasiakkaat

Asiakas

Etusivu :: Asiakas :: Yritykset :: PK-teollisuus

Palvelut pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille

LUVY tuntee pk-yritysten ympäristö- ja vesiensuojelukysymykset sekä näihin liittyvät lupa- ja valvontaprosessit. Tunnemme myös Länsi-Uudenmaan alueen vesistöt ja toimijat yli 30 vuoden kokemukselle.

Tarjoamme yrityksille apua ympäristöasioiden hallintaan. Erikoisalamme ovat kattavat talousvesi-, jätevesi-, vesistö- ja pohjavesitutkimukset ja tarkkailut laboratorioanalyyseineen. Tarvittaessa näytteet ottaa sertifioitu näytteenottajamme. Palveluitamme ovat

  • vesilaitosten käyttöveden seuranta ja valvontatutkimusohjelmat
  • jätevedenpuhdistamojen käyttötarkkailut, kuormitustarkkailut ja konsultointi
  • toiminnan pohjavesi- ja vesistövaikutusten seurannan suunnittelu ja toteutus lupaehtojen mukaan
  • ympäristöluvat sekä luvituksen mukaisen toiminnan suunnittelu ja seuranta
  • yrityksen ympäristöasioiden hallinta (pilaantumisriskit, ympäristöluvat ja lupamääräysten hallinta)
  • yrityksen ympäristöterveysasioiden konsultointi ja omavalvonnat ks. tarvittaessa elintarvikeyritykset
  • henkilöstön humaanisalmonellatestaukset
  • haja-asutusalueen jätevesineuvonta verkossa www.hajavesi.fi
  • kaivovesitutkimukset pienyrityspakettina ns. pienen asetuksen (401/2001) tai ns. ison asetuksen (461/2001) valvontatutkimusohjelman mukaisesti

Pohjavesitarkkailut ovat hyvä esimerkki yrityksen ympäristövaikutusten seurannasta. Lupaviranomaiset edellyttävät luotettavaa seuranta- ja tutkimustietoa yritystoiminnan vaikutuksista pohjaveden korkeuteen ja laatuun. LUVY tarjoaa yrityksellenne pohjavesitarkkailun suunnittelun, näytteenoton ja raportoinnin lupapäätösten edellyttämällä tavalla haluamassanne laajuudessa. Meillä on kokemusta mm. teollisen toiminnan, kaatopaikkojen, maa-ainesoton, läjittämisen, infrastruktuurihankkeiden, golfkenttien, puutarhatoiminnan, hautausmaiden ym. pohjavesivaikutusten seuraamisesta useissa kymmenissä kohteissa Etelä-Suomessa.

Voit tilata meiltä koko palveluketjun - riskien arvioinnin, tarkkailun suunnittelun, näytteenoton, tutkimuksen, laboratorioanalyysit ja neuvonnan - tai juuri omalle yrityksellesi sopivan täsmäpalvelun.

Ota yhteyttä, niin etsitään yrityksellesi sopiva ratkaisu!

Jätevedenpuhdistamotarkkailut sekä vesistö- ja pohjavesivaikutusten seuranta sekä vesiensuojelullisten riskien arviointi: vesiensuojelun yhteyshenkilöt

Vesien laadun tarkkailu ja valvontatutkimusohjelmat: laboratorion yhteyshenkilöt

Yrityksen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden asioiden hallinta ja riskien arviointi.

Humaanisalmonellatestaukset: laboratorion yhteyshenkilöt