Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Länsi-Uudellemaalle suuri panostus haja-asutuksen jätevesineuvontaan
09.05.2016

Länsi-Uudellemaalle suuri panostus haja-asutuksen jätevesineuvontaan

Länsi-Uudellemaalle suuri panostus haja-asutuksen jätevesineuvontaan

LINKKI 2016-hankkeen neuvontakierrokset alkavat

Jätevesineuvonnalla on jälleen edessään haastava kenttäkausi, koska ympäristöministeriö on ehdottanut lievennyksiä haja-asetuksen jätevesiä koskevaan säätelyyn. Nämä ehdotukset eivät ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta ne tulevat todennäköisesti herättämään kysymyksiä asukkaiden keskuudessa. Onneksi Uudenmaan ELY-keskus on kohdentanut aiempaa merkittävästi suuremman avustuksen haja-asutuksen jätevesineuvontaan Länsi-Uudellamaalla. Neuvonnalla on jo pitkät perinteet alueella: kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu lähes 5 000 kiinteistöllä vuodesta 2009.

Jätevesineuvonta kohdistetaan tänä kesänä aikaisempien vuosien tapaan pilaantumiselle herkille alueille, kuten pohjavesi- ja ranta-alueille sekä tiiviisti asutuille alueille. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.

Neuvojat lähtevät nyt keväällä liikkeelle Vihdissä Kiviojantiellä ja Sitinojan valuma-alueella, Karkkilassa Nuijajoen varrella ja Haaviston alueella sekä Siuntion länsiosissa. Myöhemmin neuvojat siirtyvät mm. Inkoon Linkullaan, Hangon Lernäsiin, Kirkkonummen Petäjärvelle, Lohjan Lönnhammarin alueelle sekä Raaseporin Gennarbyvikenille. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille www.hajavesi.fi.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat tällä hetkellä Henrika Lundberg, Virve Ståhl sekä Henri Virkkunen. Neuvojatiimi täydentyy alkukesästä. Jos tarvitset neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

Lisätietoja

Minttu Peuraniemi
projektipäällikkö
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas


Lähettäjä
Hajavesi-hanke
09.05.2016
Viimeksi muokattu
11.05.2016
Teemat: hajavesi, luvy