Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hankkeen loppuraportti: viitteitä järven tilan paranemisesta
10.05.2016

Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hankkeen loppuraportti: viitteitä järven tilan paranemisesta

Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hankkeen loppuraportti: viitteitä järven tilan paranemisesta

Hiidenveden kunnostuksen 2012–2015 -hankejakson loppuraportti on valmistunut. Raportissa on koottu katsaus hankkeessa tehtyihin toimenpiteisiin järven tilan parantamiseksi ja virkistyskäytön edistämiseksi sekä uusimpiin tutkimustuloksiin järven tilasta.

Laaja kirjo kunnostustoimenpiteitä valuma-alueella

Hiidenvedellä suurin kuormitusvähennys saadaan painottamalla toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ensisijaisesti maatalouteen ja haja-asutukseen. Keskeisimpiä kunnostustoimenpiteitä hankekaudella olivat kosteikkojen perustaminen, maatalousyrittäjien ympäristöneuvonta ja haja-asutusalueen asukkaiden jätevesineuvonta yhteistyössä LINKKI-hankkeen kanssa.

Vuosien 2012–2015 aikana perustettiin yhdeksän uutta kosteikkoa, minkä lisäksi kaksi jäi viimeisteltäväksi tämän vuoden alussa käynnistyneelle 2016–2021 -hankekaudelle. Uusien kosteikkojen rakentamisen lisäksi kosteikkoja huollettiin maanomistajien hakemusten perusteella. ”Kosteikkojen tarkoitus on pysäyttää jo syntynyt, valumavesien mukana kohti järveä virtaava kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Tämän lisäksi kosteikot tarjoavat elinalueita lukuisille hyönteisille ja muun muassa riistalinnuille”, toteaa hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä.

Neuvontatoimenpiteet taas tähtäävät kuormituksen synnyn ehkäisyyn. Hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan maatalouden ympäristöneuvonta on johtanut vesiensuojelua edistäviin toimenpiteisiin jo puolella neuvontaa saaneista tiloista, mikä tietää konkreettista kuormituksen vähenemistä Hiidenveteen. Hankkeen rahoituksella toteutettiin myös 161 haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyvää neuvontakäyntiä Vihdin Jokikunnassa, Irjalassa ja Vesikansassa.

Järven tilan seuranta kunnostustyön pohjana

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kunnostustoimien kohdentamista tuki monipuolinen järven tilan seuranta. Hankekauden 2012–2015 aikana toteutetuissa Hiidenveden tilan tutkimuksissa nähtiin ensimmäisiä, joskin varovaisia, merkkejä Hiidenveden tilan kohenemisesta. Pohjanläheisen vesikerroksen happipitoisuus on pysynyt viime vuodet pääosin hyvällä tai tyydyttävällä tasolla, ja kasvillisuuskartoituksissa on havaittu rehevöitymistä suosivien lajien vähentyneen. Lisäksi kalaston tila näyttää vuoden 2013 koekalastusten perusteella Kiihkelyksenselällä ja Mustionselällä hieman parantuneen vuoteen 2010 verrattuna.

”Hiidenvesi on edelleen rehevä biologisten ja veden laadun muuttujien perusteella, mutta nähtävillä olevat muutokset voidaan kuitenkin tulkita käänteenä kohti parempaa ekologista tilaa”, arvioi vesistötutkija Eeva Ranta. Vaikka ekosysteemissä tapahtuneiden muutosten syiden jäljitys on hankalaa, kunnostushankkeen mittavat toimenpiteet valuma-alueella voidaan nähdä osasyynä myönteisiin muutoksiin järven tilassa.

Hiidenveden kunnostuksen pitkän aikavälin tavoitteena on, että Hiidenveden vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa ja leväkukintojen vähenemisen myötä vesistön virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Hiidenveden kunnostus -hanketta koordinoitiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä, ja hanketta rahoittivat Vihti, Lohja, Karkkila, Loppi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Hiidenveden kalastusalue.

Tutustu loppuraporttiin tästä. (PDF)

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö/ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
p. 045 7750 7727
etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi

Eeva Ranta
vesistötutkija/ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
p. 044 528 5002
etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
10.05.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017