Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Pohjaveden ja vedenottamoiden vedenlaatu hyvää Lohjan alueella
23.06.2016

Pohjaveden ja vedenottamoiden vedenlaatu hyvää Lohjan alueella

Pohjaveden ja vedenottamoiden vedenlaatu hyvää Lohjan alueella

Lohjan alueen pohjavesiyhteenveto vuodelta 2015 on valmistunut. ”Yhteistarkkailuna toteutetussa seu-rannassa vedenottamoiden ja pohjaveden laatu oli pääosin hyvä”, toteaa pohjavesitutkija Katriina Num-mela Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Pohjaveden yhteistarkkailu aloitettiin vuonna 2005 ja vuosi 2015 oli kymmenes täysi tarkkailuvuosi. Lohjan kaupungin koordinoimaan yhteistarkkailuun osallistuivat Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö ja tekninen toimi / kunnallistekniikka, Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Lemminkäinen Infra Oy / Muijalan asfalttiasema, Nordic Waterproofing Oy kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / MBR Lohjan betoniasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristölupaehtojen mukaisiin tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2015 mittauksia tehtiin 12 vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä ja 71 pohjavesiputkesta tai kaivosta.

Myllylammen ja Porlan tarkkailualueella vedenottamoiden vedenlaatu oli hyvä ja pohjavesialueella kloridipitoisuudet olivat laskusuunnassa, vaikka kohonneita pitoisuuksia edelleen todettiin. Ojamonkankaan suljetun kaatopaikan vaikutus näkyi lähialueen pohjavedessä.

Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat koholla, muilta osin vedenlaatu oli hyvä. Paikoin alueen pohjavedestä mitattiin melko korkeita kloridipitoisuuksia.

Lempolan, Takaharjun ja Lehmijärven vedenottamoiden vesi oli laadultaan hyvää. Paikoin kloridipitoisuudet olivat laskusuunnassa, vaikka kantatien 1125 läheisyydessä mitattiin korkeita Cl-pitoisuuksia. Tarkkai-lualueella teollisuuslaitosten vaikutus näkyi paikallisesti pohjaveden laadussa, mikä näkyi mm. lievästi kohonneina metallien pitoisuuksina.

Uusniityn vedenottamolla todettiin pieniä pitoisuuksia torjunta-aineita ja lievästi kohonneet sulfaatin sekä kloridin pitoisuudet. Tarkkailualueen pohjavedessä oli nähtävissä teollisuuden ja kaatopaikkojen vaikutuksia.

Tytyrin kaivosvedessä todettiin kohonneita kloridipitoisuuksia; veden laatu täytti kuitenkin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pusulan Kylmälähteen vedenottamon ja varavedenottamoiden (Sammatin Kukkusnummi ja Karjalohjan Laivaranta) vedenlaatu oli hyvä vuonna 2015.

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan täältä. (PDF)

 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Auli Kokkonen
Johtava ympäristötarkastaja
Lohjan ympäristötoimi
puh: 0505481157
s-posti: auli.kokkonen(at)lohja.fi

Jorma Lehtonen
Vesihuoltopäällikkö
Lohjan Tekninen toimi / vesihuolto
puh: 0440456824
s-posti: jorma.lehtonen(at)lohja.fi
Katriina Nummela
Pohjavesitutkija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh: 0445285009
s-posti: katriina.nummela(at)vesiensuojelu.fi
 

Lähettäjä
LUVY
23.06.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Teemat: luvy