Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Jätevesineuvonta on tärkeää, vaikka lainsäädäntö on muutoksen alla
12.07.2016

Jätevesineuvonta on tärkeää, vaikka lainsäädäntö on muutoksen alla

Jätevesineuvonta on tärkeää, vaikka lainsäädäntö on muutoksen alla

LINKKI 2015 -hankkeen loppuraportti on julkaistu

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI kartoitti vuonna 2015 yhteensä 904 kiinteistön jätevesijärjes-telmät kahdeksan kunnan alueelta ja tarjosi puolueetonta neuvontaa jätevesijärjestelmän uudistamistar-peeseen, mahdolliseen saneeraukseen, huoltoon ja hoitoon sekä jätevesilainsäädännön tilanteeseen liittyen. Kartoituksessa kerätyn tiedon perusteella valmisteltiin laaja katsaus jäteveden käsittelyn tilaan Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla. Hanketta rahoittivat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkko-nummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) sekä Uudenmaan ELY-keskus.

Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistettiin pilaantumiselle herkille erityisalueille, kuten vesistöjen ran-noille tai pohjavesialueille. Läntisen Uudenmaan alueelle on tyypillistä suuri järvien ja jokien määrä, minkä lisäksi aluetta reunustaa pitkä rannikko. Alueen luonnonoloista johtuen myös luokiteltuja pohjavesialueita esiintyy runsaasti. Asutus näillä alueilla on paikoin erittäin tiivistä ja tämän kaltaiset alueet ovatkin erityi-sen alttiita jätevesikuormituksesta aiheutuville haittavaikutuksille.

Valtakunnalliseen haja-asutuksen jätevesilainsäädäntöön on jälleen valmisteilla muutoksia. Hallituksen esityksessä haja-asutuksen jätevesilainsäädännön kohtuullistamiseksi on korostettu, ettei jäteveden-puhdistuksen vaatimustaso herkkien alueiden osalta oleellisesti muutu. Tällaisille alueille sijoittuu läntisen Uudenmaan haja-asutusalueiden kiinteistöistä merkittävä osa, joten tarve jätevedenkäsittelyn tehosta-miselle Länsi-Uudellamaalla säilyy suurena lainsäädäntömuutoksesta huolimatta.

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa on läntisellä Uudellamaalla tehty vuodesta 2009 yhteensä lähes 5 000 kiinteistöllä. Vuonna 2016 kiinteistökohtaista, maksutonta jätevesineuvontaa Länsi-Uudellamaalla tarjoaa LINKKI 2016-hanke. Neuvojien yhteystiedot löydät LINKKI-hankkeen sivuilta.

LINKKI 2015-hankkeen loppuraportti:
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2015 (PDF)
Liite 9. Tilannekatsaus 2015 (PDF)

Lisätietoja:
Minttu Peuraniemi   
projektipäällikkö
0195682969
Virve Ståhl
jätevesineuvoja
0195682975
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi


Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi


Lähettäjä
LUVY
12.07.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Teemat: hajavesi, luvy