Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Hiidenveden kalakesä
08.08.2016

Hiidenveden kalakesä

Hiidenveden kalakesä

Hiidenveden kalastajien mukaan järven kalakannat voivat nyt hyvin.

Kalastajia Hiidenvedellä.

 

Hiidenveden petokalat voimissaan
Vaikka Luonnonvarakeskuksen ulappatroolauksen ja Helsingin yliopiston kaikuluotausten tutkimustuloksia saadaan odottaa syksyyn, Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kysyttiin Hiidenveden kalastajien näke-myksiä kalakantojen tilasta järvellä. ”Hiidenveden petokalat, kuten hauki ja kuha, voivat nyt erinomaisesti. Kalaa on runsaasti, ja saaliiksi saa paljon erikokoista kalaa, pientä ja suurta!”, kertoo Hiidenveden kalastusalueen varapuheenjohtaja Ari Tiainen. Hänen kokemuksensa mukaan 1980-luvulla yli 40 cm kuha oli harvinaisuus, mutta nykyään 45 cm kokoiset saaliit ovat varsin yleisiä. Kuhan valtakunnallinen kalastuksen alamitta on 42 cm.

Hiidenveden kalastusalueen puheenjohtaja Ilkka Kalatien mukaan kuha on joka kalastajan tavoitesaalis, mutta vinkkejä sen pyydystämiseksi on vaikea antaa. ”Kuhalla on omalaatuinen sielunelämä, johon on vaikea päästä kiinni. Sääolosuhteet, kuten aurinkoisuus ja ilmanpaine, vaikuttavat paljon kuhan mieleniikkeisiin”, Kalatie toteaa. Suurempaa innostusta särkikaloihin kalastuspiireissä ei ole toistaiseksi havaittu, vaikka särkikalojen hyötykäytön lisääminen olisikin myönteistä Hiidenveden kannalta.

Hiidenvedellä on tavattu myös runsaasti isokokoisia haukia. Kalastajat ovat havainneet haukien syövän erityisesti pienikokoista lahnaa. Vahva petokalakanta on hyödyksi rehevöityneessä järviekosysteemissä, sillä se osaltaan harventaa rehevöitymistä voimistavaa särkikalakantaa.

Hiidenveden alueella parannetaan kalojen elinympäristöjä
Hiidenveden alueella on käynnissä useita hankkeita, jotka tähtäävät kalojen elinympäristöjen paran-tamiseen. Vuoden alussa alkanut Freshabit Life IP -hanke tähtää lohikalojen palauttamiseen Karjaanjoen vesistöön. Tällä hetkellä Mustionjoella odotellaankin AVI:n päätöstä vesilain mukaisista lupahakemuksista Åminneforsin ja Billnäsin voimalaitosten kalateiden rakentamisesta. Samaan aikaan Vihtijoella on tehty mittavia virtavesikunnostuksia Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Ekoenergian toimesta. Kunnostuksissa jokeen on tuotu kiviä ja soraa, jotka tarjoavat kaloille elintärkeitä levähdys- ja kutupaikkoja. Hiidenveden kunnostus -hanke on myös saanut ympäristöministeriöltä rahoitusta taimenten elinolosuhteiden paran-tamiseen, joten lisää puro- ja valuma-aluekunnostuksia on suunnitteilla Hiidenveden valuma-alueelle vuosien 2016–2017 aikana.

Bongaa kala! -pelillä Hiidenveden kalalajit tutuksi
Hiidenveden kalalajeihin voi tutustua helposti verkkopelin avulla. Bongaa kala! -verkkosivu tarjoaa runsaasti tietoa Hiidenveden alueen kalalajeista, niiden ravinnosta ja merkityksestä järven ravintoverkolle. Sivustolla on tietoa myös kalalajien suhteista. Tasapainoisessa järviekosysteemissä on paljon petokaloja, mutta rehevöityneessä ekosysteemissä särkikalat runsastuvat ja lisäävät rehevöitymistä edelleen. Järveä voidaan kunnostaa poistamalla särkikaloja hoitokalastuksen menetelmin, mutta pitkäkestoisten vaikutusten saavuttamiseksi ensin on leikattava Hiidenveden voimakasta ulkoista hajakuormitusta. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa onkin rakennettu runsaasti kosteikkoja ja laskeutusaltaita ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

Hiidenveden ekosysteemin tekee erikoiseksi runsas sulkasääsken toukkien määrä. ”Hoitokalastus poistaa sulkasääskien luontaisia vihollisia, etupäässä kuoretta. Runsastuessaan sulkasääsket ruokailevat eläinplanktonilla, joka taas syö leviä – myös sinileviä”, vesistötutkija Anu Suonpää kertoo. Eläinplanktonin väheneminen tietää taas sinilevien lisääntymistä.

 

Lisätietoja:

Freshabit Life IP -hanke ja kalasto:
Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö/ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
p. 045 7750 7727
etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi

Hiidenveden kunnostus -hanke:
Ekaterina Ikonen
hankekoordinaattori/ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
p. 044 528 5026
etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi

Ravintoketjut:
Anu Suonpää
vesistötutkija/ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
p. 050 442 3351
etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi

www.bongaakala.fi

 


Lähettäjä
LUVY
08.08.2016
Viimeksi muokattu
08.08.2016