Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Kuntayhteistyöllä unelmista totta!
03.10.2016

Kuntayhteistyöllä unelmista totta!

Kuntayhteistyöllä unelmista totta!

– valtio rahoittaa Karjaanjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämistä 800 000 eurolla.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tutustui maanantaina 3.10. Billnäsissä, Raaseporissa Lohikalat Karjaanjoelle -hankkeeseen ja kertoi valtion osallistuvan Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden rakentamiseen yhteensä 800 000 eurolla.

Puheessaan ministeri Tiilikainen totesi hankkeen toteuttavan hyvin hallituksen kärkihanketavoitetta vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämisestä ja niiden luontaisen lisääntymiskierron palauttamisesta. Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluva Mustionjoki kuuluu kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin ja kalateiden rakentaminen sen voimalaitospatoihin sisältyy Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaan 2016–2021.

– Mustionjoen kalatiet parantavat vaelluskalojemme, kuten lohen ja erittäin uhanalaisen meritaimenen ja vaellussiian, suojelutasoa sekä lisäävät joen virkistysarvoa ja kasvattavat maamme vanhimman ruukkimiljöön matkailullista arvoa, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri kiitti alueellisia toimijoita hankkeen edistämisestä laajan yhteistyön voimalla. Yhteistyö näkyy hankkeen monipuolisessa sisällössä. Alueen vesiensuojeluyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa on otettu huomioon kokonaisvaltainen vesistöjen käyttö ja hoito kuten vesien hyvän tilan tavoitteet, tulva‐ ja kuivuusriskien hallinta, virkistys‐ ja matkailukäyttö ja uusiutuva energia. Hankekokonaisuuteen ovat sitoutuneet alueen kunnat 6-vuotisella sopimuksella. Myös voimalaitospadot omistava Koskienergia Oy on vahvasti sitoutunut kalateiden rakentamiseen. Rahoittajiksi on saatu yrityksistä jo Sappi Oyj Kirkniemen tehdas. Hyvä yhteistyö onkin kalatierakentamisessa ensiarvoisen tärkeää, jotta eri osapuolia tyydyttävät ratkaisut löytyvät.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry haki Mustionjoen kalateiden rakentamiseen kärkihankerahoitusta keväällä 2016 osana Lohikalat Karjaanjokeen vesistövision toteutusta. Kalateiden rakentaminen kaikkiin neljään Mustionjoen voimalaitospatoon on yksi vision toimenpidekokonaisuuksista, joiden avulla pyritään kohti Karjaanjoen vesistön hyvää tilaa.

– Kaikkien Karjaanjoen kuntien, voimalaitosyhtiön ja valtion upea sitoutuminen vesistövisioon mahdollistaa vuosikymmenien unelman toteutumisen, toteaa Jaana Pönni, toiminnanjohtaja, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Vuoden 2016 alussa alkanut Freshabit LIFE IP -hanke siivitti kalatieyhteistyötä, ja voimalaitospatojen kalateiden suunnittelutyö käynnistyi. Alimpien, eli Åminneforsin ja Billnäsin, kalateiden vesilupahakemukset ovat parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä. Näiden kalateiden tarkempi tekninen suunnittelu ja rakentaminen ovat käynnistymässä heti lupapäätösten jälkeen. Ylempien, Peltokosken ja Mustionkosken, kalateiden vesilupatasoinen suunnittelu valmistuu tämän vuoden aikana ja sen jälkeen myös niissä käynnistetään lupaprosessi. Kalateiden suunnittelun on rahoittanut Raaseporin kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö ja suunnittelutyöstä on vastannut Maveplan Oy.

– Åminneforsin ja Billnäsin kalatiet ehdotetaan toteutettavaksi teknisinä. Vesilupahakemukset ovat juuri olleet lausuntokierroksella ja palaute on rakentavaa. Käsityksemme on, että luparatkaisu tulee tämän vuoden puolella. Lainvoimainen lupa käynnistää rakentamishankkeen valmistelut. Lohikalojen ja raakun lisääntymisalueeksi soveltuvien, luonnonmukaisten ratkaisujen kannalta parhaat mahdollisuudet ovat Peltokoskella, alhaalta lukien kolmannella padolla, jonne osittain luonnonmukaisen kalatien rakentaminen olisi näillä näkymin mahdollista. Asia tarkentuu jatkosuunnittelussa, kertoo vastaava katupäällikkö Piia Nordström Raaseporin kaupungilta.

Mustionjokeen rakennettavien neljän kalatien arvioidut toteuttamiskustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus koostuu Freshabit Life IP -hankkeen EU-rahoituksesta, valtion rahoituksesta, alueen kuntien rahasta sekä voimayhtiö Koskienergia Oy:n, Sappi Oy:n sekä muusta yritys- ja yksityisestä rahoituksesta.

Kalateiden rakentaminen mahdollistaa lohikalojen luontaisen lisääntymisen ja elinkierron

Koko Mustionjoen avauduttua vaelluskaloille, on niille soveltuvia puro- ja jokiluokan virtavesiä Karjaanjoessa yli 700 km, josta noin viidesosa on uomaltaan luonnontilaisia. Osa virtavesistä on pienempien vaellusesteiden takana, mutta latvavesissä on jo tehty runsaasti ja menestyksekkäästi kalataloudellisia kunnostuksia niin pienempiä vaellusesteitä poistamalla, kuin myös kalateitä rakentamalla. Lohen sukupuutto ja taimenkantojen voimakas taantuminen yhdessä elinympäristön ja veden laadun heikkenemisen kanssa ovat estäneet myös Karjaanjoen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen lisääntymisen. Raakun elinkiertoon kuuluu toukkavaihe lohikalojen kiduksissa.

Kalatiet lisäävät Mustionjoen virkistysarvoa

Uudenmaan alueella asuu lähes puoli miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Pääkaupunkiseudun läheiset kalastuskohteet kuten Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat erityisen suosittuja. Toteutuessaan kalatiet ja niihin liittyvät virtavesikunnostukset lisäävät vesistöalueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja parantavat elinympäristöjä.

Lisätietoja: 

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry    
p. 019323865
jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi

Piia Nordström
vastaava katupäällikkö
Raaseporin kaupunki
p. 0400477650
piia.nordström(at)raseborg.fi

 

Mustionjoen kalatiesuunnitelmiin voit tutustua tästä.

Kuva: Lohikalat Karjaanjoelle vesistövision kuntien edustajat peukuttavat Mustionjoen kalateille. Kuvassa vasemmalta: Pekka Puistosalo, Lohja, Juha Viinikka, Loppi, Risto Murto, Lohja, Piia Nordström, Raasepori, Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Kari Setälä, Vihti, Jan Gröndahl, Raasepori.


Lähettäjä
LUVY
03.10.2016
Viimeksi muokattu
22.02.2017