hiidenvesi

Hankepalvelut

Etusivu :: Hankepalvelut :: Hiidenveden kunnostus

Hiidenveden kunnostus

Hankkeen sivut.

 

Hiidenveden kunnostuksen tavoitteena on kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä järven virkistyskäytön edistäminen. Raskaan hajakuormituksen vuoksi Hiidenvedellä on oleellista kohdistaa kunnostustoimia erityisesti valuma-alueelle, josta veden tilaa heikentävä ravinteet ja kiintoaineet ovat peräisin. Hankkeen kunnostustoimenpiteitä ovat kosteikot ja ympäristöneuvonta. Näiden lisäksi hankkeessa seurataan Hiidenveden tilaa ja viestitään aktiivisesti Hiidenveteen ja vesistökunnostukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.