hajavesi

KEHÄ

Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa -hankkeessa, eli tuttavallisemmin KEHÄ-hankkeessa, perehdytään resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöön kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa sekä laajemmin vesiliiketoiminnassa. Hankkeen kohderyhmiä ovat vesihuoltolaitokset, maatalousyritykset, alan asiantuntijayritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä viranomaiset ja järjestöt. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Aalto yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Laurea ammattikorkeakoulu Oy, sekä Finnish Water Forum (FWF).

LUVY toteuttaa tietoinventaarion hajavesialueiden vesihuoltoa koskevasta aineistosta ja sen lähteistä sekä tiedonhallintaa käsittelevän pilottihankkeen toiminta-alueellaan Länsi-Uudellamaalla. Paremman tiedonhallinnan arvellaan mahdollistavan mm. jätevesilietteiden ravinteiden paremman kierrätyksen.

Hanke alkoi 1.9. 2016 ja jatkuu marraskuun loppuun 2018.

Hanke saa osarahoituksen Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.

 

Hankkeen verkkosivut:

Suomeksi
In english