hajavesi

LINKKI Hajavesi-logo

Asutuslähtöinen kuormitus muodostaa merkittävän osatekijän vesistöihin päätyvästä ravinnekuormasta. Jätevesien typpi, fosfori, ulosteperäiset bakteerit sekä eloperäinen aine heikentävät lähivesistöjen vedenlaatua ja aikaansaavat riskin kaivoveden ja pohjavesien laadulle. Haja-asutusalueilla kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien hyvällä toimintakunnolla on keskeinen rooli tämän kuormituksen vähentämisessä.

LINKKI-hanke tarjoaa Länsi-Uudenmaan alueen kiinteistönomistajille maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa ja apua jätevesikysymyksissä. Jäteveden käsittelyn tilaa selvitetään kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja neuvontakäynneillä. Käynnillä saat tuoreimman tiedon jätevesilainsäädännön vaatimuksista, jätevedenkäsittelyn tekniikoista sekä oman kiinteistösi jätevesijärjestelmän tilanteesta. Tarvittaessa saat yksityiskohtaiset ohjeet jätevesijärjestelmäsi uudistamiseen. Järjestelmän uudistamistarpeesta tarjotaan kirjallinen arvio.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta rahoittavat alueen kunnat sekä Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.

Hankkeen verkkosivut: www.hajavesi.fi.