hajavesi

VillageWaters

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii yhteistyökumppanina kansainvälisessä VillageWaters-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa verkkotyökalu, jonka avulla haja-asutusalueella asuvan on mahdollista löytää omaan käyttöön sopiva, kustannustehokas ja ympäristön kannalta paras jätevedenkäsittelymenetelmä.

Hankkeeseen valituissa pilottikylissä tarkastellaan jo käytössä olevia jätevedenkäsittelyratkaisujen sosiaalisia-, taloudellisia- ja ympäristövaikutuksia sekä lähtötilanteessa että tehtyjen parannusten jälkeen. Suomen pilottikylä sijaitsee Raaseporin Gennarbyssä jossa paikallisten perustama vesihuolto-osuuskunta korvaa vanhat sakokaivot viemäriverkostolla ja samalla rakennetaan vesijohto- ja laajakaistaliittymät sekä parannetaan sähköverkkoa. LUVYn tehtävänä on kerätä pilottikylästä mm. ympäristötietoa vaikutusarviointia varten. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan eri hankemaissa, tarjolla olevien jätevesijärjestelmien teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia sekä niitä koskevia käyttökokemuksia.

Kerättyyn tietoon pohjautuva, hankkeen tuloksena syntyvä verkkotyökalu auttaa käyttäjäänsä hankkimaan tarpeisiinsa sopivaa tietoa jätevedenkäsittelystä. Se palvelee jokaista jätevesitietoa tarvitsevaa, niin asukasta, suunnittelijaa kuin viranomaista, ja helpottaa aihetta koskevaa päätöksentekoa.

Hankkeen verkkosivut: https://villagewaters.eu/.