Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

FRESHABIT LIFE IP 

Hankkeen sivut

 

 

 

Metsähallituksen koordinoima reilu kuusivuotinen FRESHABIT alkaa 1.1.2016 ja jatkuu vuoteen 2022. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi Karjaanjoen vesistön alueella tehtäviä hanketoimia kalateiden rakentamiseksi sekä raakkujen elvyttämiseksi ja lohikalakantojen palauttamiseksi. Länsi-Uudenmaan aluehankkeen osuus hankepotista on noin 1,3 miljoonaa euroa ja hankkeessa ovat mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n lisäksi, Raaseporin kaupunki, Lohjan kaupunki, Koskienergia Oy ja Jyväskylän yliopisto. Katso hankkeen tiedote (PDF).

FRESHABIT on yksi Euroopan komission kuudesta ensimmäisestä ns. integroidusta hankkeesta, joka ratkoo laajoja ympäristöongelmia. FRESHABIT-hanke kokoaa uudella tavalla yhteen erilaisia vesistöjen tilaan vaikuttavia toimijoita.