Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Freshabit LIFE IP -hankkeen Karjaanjoen kohdealueen raportteja

 

Vesistöjen hoito- ja käyttösuunnitelmat

Vuorinen, E. & Nyqvist, P. 2017: Mustionjokilaakson vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma.

 

Jokihelmisimpukan suojelu

Vähä, J-P, Suonpää, A. & Taskinen, J. 2016: Jokihelmisimpukan nykytilan selvitykseen ja pelastamiseen liittyvät maastotyöt vuonna 2016. Freshabit-hankkeen Karjaanjoen kohdealueen raportti.

Leppänen J., Vähä J.-P. & Taskinen, J. 2017: Jokihelmisimpukka Karjaanjoen vesistössä – historia, nykytila ja pelastamistoimet.

 

Vaelluskalat

Valjus J., Vähä J.-P., Vehanen T., ja Lilja J. 2017: Kalojen DIDSON-kaikuluotaustutkimus Mustionjoen Åminneforsin voimalaitospadon alapuolella.

Karppinen P., Vähä J.-P. ja Vehanen T. 2017: Lohen vaelluspoikasten käyttäytyminen ja kuolleisuus Mustionjoen voimalaitoksilla.

 

Elinalueiden kunnostaminen

Vähä J.-P., Suonpää A., Ikonen E., Valjus J., Mettinen A., Asp T., ja Pöytäniemi S. 2017. ’Hiidenveden kunnostus: kiintoainekuormituksen hallinta raakkujen kasvuolosuhteiden ja lohikalojen lisääntymisen turvaamiseksi’ – hankkeen loppuraportti. Integroidussa Hiidenveden kunnostus -hankkeen hankeosiossa tehdyt toimenpiteet täydentävät FRESHABIT LIFE IP -hankkeen toimenpiteitä raakun ja lohikalojen elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä.