Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankepalvelut

Etusivu :: Hankepalvelut :: Lohikalat Karjaanjokeen :: FRESHABIT LIFE IP :: Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Översiktsplaner för våtmarker och naturens mångfald utförs för tillrinningsområdet kring Svartå å. På kartan presenteras förslag på frivilliga vattenskyddsåtgärder: rekommendationer för skyddzoner eller lämpliga våtmarkslägen samt förslag på objekt som har betydelse för naturens mångfald i lantbruksmiljön. Syftet är att kunna utnyttja ersättningssystemet bättre och förverkliga frivilliga åtgärder.

Korta figurbeskrivningar och skötselförslag hittas i texten.


Esko Vuorinen, 0505380386 / esko.vuorinen(at)silvestris.fi
Petra Nyqvist, 0405918981 / petra.nyqvist(at)gmail.com.


Mustionjoen valuma-alueella tehdään yleissuunnitelmia kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kartalla esitellään ehdotuksia vapaaehtoisille vesiensuojelutoimenpiteille: suojavyöhykesuosituksia tai soveltuvia kosteikkopaikkoja sekä ehdotuksia luonnon monimuotoisuuskohteiksi maatalousympäristössä. Tarkoitus on edistää korvausjärjestelmän hyödyntämistä ja toteuttaa vapaaehtoisia toimenpiteitä.

Tekstiosiossa on lyhyet kuvaukset kohteista sekä hoitoehdotuksia.

Suunnittelijat:
Esko Vuorinen, 0505380386 / esko.vuorinen(at)silvestris.fi
Petra Nyqvist, 0405918981 / petra.nyqvist(at)gmail.comKohteiden kartat ja lisätietoja löydät alla olevista linkeistä:

K1K2K3K4K5K6K7K8
K9K10K11K12K13K14K15K16