Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

FRESHABIT – yhteistyötä Mustionjoen hyväksi

31.3.2016, Kurssikeskus Lärkulla, Karjaa

FRESHABIT-hanke kutsui Mustionjokivarren maanviljelijät keskustelemaan hankkeen tarjoamista yhteistyömadollisuuksista. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön torstai-iltana kurssikeskus Lärkullassa Karjaalla 31.3.2016 järjestämässä tilaisuudessa Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen tutkijat kertoivat hankkeessa tehtävän mallinnustyön tarjoamista mahdollisuuksista. Uudenmaan ELY-keskuksen puheenvuoron aiheena oli Lohjanjärven säännöstely osana tulvasuojelua.

 

Illan esitykset: (PDF)

FRESHABIT-hankkeen esittely, Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Ekotehokasta tuotantoa? – Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista, tutkija Merja Saarinen, Luonnonvarakeskus

Maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumisen ehkäiseminen RUSLE-eroosiomallinnuksen avulla, tutkija Harri Lilja

Kerääjäkasvit – hyötyä viljelijälle ja ympäristölle, vanhempi tutkija Elena Valkama, Luonnonvarakeskus

Ravinnekuormituksen mallinnus valuma-alueilla – tuottaako mallinnus tietoa viljelijälle vaiko hallinnolle, tutkija Katri Rankinen, Suomen ympäristökeskus

Happamat sulfaattimaat – haitat ja niiden torjuminen, tutkija Mikael Eklund, Geologian tutkimuskeskus GTK

Tiivistelmä kaikista esityksistä

Sammandrag