Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Mustionjoen kalatiet

Mustionjoella tarvitaan neljä kalatietä voimalaitospatojen ohi kalojen nousun turvaamiseksi. Kalateiden rakentamiselle on rahoitus kahden alimman kalatien osalta ja rakentaminen käynnistyy keväällä 2018. Kalateiden rakentamisen rahoitus koostuu alueen kuntien vesistövision rahoituksesta, voimalaitosten omistajan Koskienergian rahoituksesta, Freshabit Life IP -hankkeen rahoituksesta, valtion kärkihankerahoituksesta sekä Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksesta. Kalateiden rakentamista rahoittavat myös Sappi Kirkniemen tehdas, Pohja-Tammisaari- ja Lohjanjärven kalastusalueen ja Lohjan seudun ympäristöklusteri.

 

Åminnefors ja Billnäs

Åminneforsin rakentamisen vesioikeudellinen lupapäätös saatiin helmikuussa 2017. Luvan hakijana toimi Raaseporin kaupunki. Billnäsin kalatien lupapäätös saatiin maaliskuussa 2017.

Raaseporin kaupunki valitsi 19.2.2018 Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden urakoitsijaksi GRK Kallio Oy:n, jonka urakkatarjous on 2,51 milj. euroa. Kalatiet rakennetaan samanaikaisesti, pääosin vuoden 2018 aikana siten, että Åminnefors voidaan ottaa käyttöön keväällä 2019 ja Billnäs syksyllä 2019, vaelluskalojen nousukauden alkaessa. Kahden ensimmäisen kalatien toteutuminen avaa 24 km jokea sivupuroineen. Kalatiet toteutetaan teknisinä kalateinä ja rakennussuunnittelussa erityistä huomiota kiinnitetään kalanpoikasten alaslaskeutumiseen takaisin kohti merta sekä erilaisiin yksityiskohtiin, joilla eri kalalajien vaellusta voidaan helpottaa.

 

Peltokoski ja Mustionkoski

Kahden ylemmän padon, Peltokosken ja Mustionkosken, osalta on tehty vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailua. Peltokoskelle haetaan ensisijaisesti osittain luonnonmukaista kalatieratkaisua, jonka uoma voisi toimia lisääntymisalueena raakulle ja lohikaloille. Mustionkoski toteutetaan teknisenä kalatienä.

Mustionjoen kalateiden ja tulvasuojelun suunnitteluhanke käynnistyi keväällä 2015 Raaseporin kaupungin johdolla. Suunnitteluhankkeeseen ovat osallistuneet Raaseporin teknisen keskuksen ja kaupunginhallituksen edustajat, Varsinais-Suomen, Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kalatalous- ja hydrologian asiantuntijat, Koskienergia Oy, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, maataloustuottajien ja maanomistajien edustajia sekä Museoviraston sekä maakuntamuseon edustajat.

 

Oheisaineistot: