Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankepalvelut

Etusivu :: Hankepalvelut :: Päättyneet hankkeet :: Pohjavesien yhteistarkkailu

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

Vuosina 2015–2017 olimme mukana pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeessa. Hankkeen koordinaattorina toimi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, yhteistyökumppanit olivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Geologian tutkimuskeskus. LUVY ry vastasi hanketoimenpiteistä omalla toimialueellaan. Lisäksi yhteistyökumppaneina oli kohdealueiden vesihuoltolaitoksia, ympäristöviranomaisia ja pohjaveden velvoitetarkkailuja toteuttavia toiminnanharjoittajia.

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeessa edistettiin pohjavesiyhteistarkkailujen käynnistämistä vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla Uudenmaan ja Hämeen alueella. Hankkeessa edistettiin pohjavesiesiintymien geologisten rakenneselvitysten ja pohjaveden virtausmallien hyödyntämistä yhteistarkkailujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi pyrittiin laajentamaan ja tehostamaan käynnissä olevia pohjavesiyhteistarkkailuita mm. pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun automaattisten anturimittausten, yhteistarkkailutulosten tiedonsiirto- ja hallintajärjestelmien ja raportoinnin osalta.

Yhteistarkkailujen suunnittelua ja yhteistyöneuvotteluja vuosina 2015–2017

Länsi-Uudenmaan alueella hankkeessa laadittiin vuoden 2016 aikana Raaseporin pohjavesiyhteistarkkailun tarkkailusuunnitelma sekä jatkettiin neuvotteluja yhteistarkkailun käynnistämisestä vesilaitosten ja toiminnanharjoittajien kesken. Pohjaveden yhteistarkkailu käynnistyikin vuoden 2017 alusta.

Hangossa sijaitsevalla pilot-alueella käynnistettiin vuoden 2015 alussa pohjavesiyhteistarkkailu pohjavesialueen osa-alueella, ja käytössä olevaan monipuoliseen hydrogeologiseen aineistoon perustuen kehitettiin vuoden 2015 aikana Hangon pohjavesimuodostuman 3D-visualisointia. Lohjanharjun pohjavesiyhteistarkkailualueella, jossa yhteistarkkailu on ollut käynnissä jo vuodesta 2005 alkaen, testattiin pohjaveden pinnankorkeuden ja pohjaveden laadun tarkkailutulosten tietojärjestelmää ja tiedonsiirtoja. Vuonna 2016 Lohjalla testattiin lisäksi pohjaveden laadun automaattisia anturimittauksia.

Lisätietoja voi kysyä pohjavesiasiantuntija Heini Loikkanen, heini.loikkanen(at)vesiensuojelu.fi, puh. 0445285028.

 

Hankkeen raportteja:

Pohjavesien yhteistarkkailuhankkeen loppuraportti

 

Yhteistarkkailun kehittämishankkeen rahoittajat vuosina 2014–2017:

  • Ympäristöministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto
  • Pilot-alueiden vesihuoltolaitokset
  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
  • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
  • Geologian tutkimuskeskus