Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankepalvelut

Etusivu :: Hankepalvelut :: Verkostoilla tehoa vesienhoitoon

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon

LUVY on mukana ”Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa”, joka saa rahoitusta hallituksen kärkihankkeena.

Hankkeessa kerätään yleisötilaisuuksissa sekä karttapohjaisella kyselyllä kansalaistietoa Länsi-Uudenmaan kuntien vesi- ja ranta-alueista. Koottua tietoa hyödynnetään kunkin kunnan vesistöjen hoidon toimenpideohjelman laadinnassa. Laadittavaa toimenpideohjelmaa voidaan hyödyntää kunnan vesienhoidon painopisteiden määrittelyssä sekä kunnostushankkeiden toimenpiteiden valmistelussa.

Vastaa karttakyselyyn ja tallenna havaintosi, toiveesi ja huolesi oman kuntasi vesi- ja ranta-alueista!

Siuntion kunnan kysely

Vihdin kunnan kysely

Kaikki kuntakohtaiset kyselyt aukeavat 1.6.2019 mennessä ja ovat auki 30.8.2019 saakka. Tiedotamme kyselyiden avautumisesta.

Kysely toimii parhaiten Firefox tai Chrome Internet-selaimella. Koska kartta on suuri, parhaiten toimii iso näyttö, mutta tiedot voi täyttää toki älypuhelimellakin. Mikäli linkki ei aukea suoraan kyselyyn, niin kopioi se nettiselaimen osoiteriville.

Kyselyyn osallistujien kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia!