Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankkeet

Etusivu :: Hankkeet :: Lohikalat Karjaanjokeen :: FRESHABIT LIFE IP :: Tapahtumat :: Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

 

Översiktsplaner för våtmarker och naturens mångfald utförs för tillrinningsområdet kring Svartå å. På kartan presenteras förslag på frivilliga vattenskyddsåtgärder: rekommendationer för skyddzoner eller lämpliga våtmarkslägen samt förslag på objekt som har betydelse för naturens mångfald i lantbruksmiljön. Syftet är att kunna utnyttja ersättningssystemet bättre och förverkliga frivilliga åtgärder.

Korta figurbeskrivningar och skötselförslag hittas i texten. Planerna d.v.s. kartorna och objektbeskrivningarna kan kommenteras ända till 8.5.2017.

Kommentarer till:
Esko Vuorinen, 0505380386 / esko.vuorinen(at)silvestris.fi
eller
Petra Nyqvist, 0405918981 / petra.nyqvist(at)gmail.com.

 


 

Mustionjoen valuma-alueella tehdään yleissuunnitelmia kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kartalla esitellään ehdotuksia vapaaehtoisille vesiensuojelutoimenpiteille: suojavyöhykesuosituksia tai soveltuvia kosteikkopaikkoja sekä ehdotuksia luonnon monimuotoisuuskohteiksi maatalousympäristössä. Tarkoitus on edistää korvausjärjestelmän hyödyntämistä ja toteuttaa vapaaehtoisia toimenpiteitä.

Tekstiosiossa on lyhyet kuvaukset kohteista sekä hoitoehdotuksia. Suunnitelmaan merkittyjä kohteita voi kommentoida 8.5. asti.

Kommentit pyydetään osoittamaan suunnittelijoille:
Esko Vuorinen, 0505380386 / esko.vuorinen(at)silvestris.fi)
tai
Petra Nyqvist, 0405918981 / petra.nyqvist(at)gmail.com

 Kohteiden kartat ja lisätietoja löydät alla olevista linkeistä:

K1K2K3K4K5K6K7K8
K9K10K11K12K13K14K15K16