Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankkeet

Etusivu :: Hankkeet :: Lohikalat Karjaanjokeen :: Mustionjoen kalatiet

Mustionjoen kalatiet

Mustionjoella tarvitaan neljä kalatietä voimalaitospatojen ohi kalojen nousun turvaamiseksi. Kalateiden rakentamiselle on rahoitus kahden alimman kalatien osalta. Näiden rakentamisen rahoitus koostuu alueen kuntien vesistövision rahoituksesta, voimalaitosten omistajan Koskienergian rahoituksesta, Freshabit Life IP -hankkeen rahoituksesta sekä valtion kärkihankerahoituksesta.

 

Åminnefors ja Billnäs

Åminneforsin rakentamisen vesioikeudellinen lupapäätös saatiin helmikuussa 2017. Luvan hakijana toimi Raaseporin kaupunki. Billnäsin kalatien lupapäätöstä odotetaan lähiaikoina.

Kalateiden tarkempi rakentamisen suunnittelu on nyt käynnissä ja seuraava vaihe rakennuslupahakemuksen jättäminen ja rakentamisen valmistelu kohti urakkahankintaa, johon päästään näillä näkymin kesällä. Kalatiet toteutetaan teknisinä kalateinä ja rakennussuunnittelussa erityistä huomiota kiinnitetään kalanpoikasten alaslaskeutumiseen takaisin kohti merta sekä erilaisiin yksityiskohtiin, joilla eri kalalajien vaellusta voidaan helpottaa.

 

Peltokoski ja Mustionkoski

Kahden ylemmän padon, Peltokosken ja Mustionkosken, osalta on tehty vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailua. Peltokoskelle haetaan ensisijaisesti osittain luonnonmukaista kalatieratkaisua, jonka uoma voisi toimia lisääntymisalueena raakulle ja lohikaloille. Mustionkoski toteutetaan teknisenä kalatienä. Ylempien voimalaitosten osalta suunnitelmat valmistuvat keväällä 2017.

Mustionjoen kalateiden ja tulvasuojelun suunnitteluhanke käynnistyi keväällä 2015 Raaseporin kaupungin johdolla. Suunnitteluhankkeeseen ovat osallistuneet Raaseporin teknisen keskuksen ja kaupunginhallituksen edustajat, Varsinais-Suomen, Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kalatalous- ja hydrologian asiantuntijat, Koskienergia Oy, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, maataloustuottajien ja maanomistajien edustajia sekä Museoviraston sekä maakuntamuseon edustajat. Suunnittelijana on toiminut Maveplan Oy.

 

Oheisaineistot: