Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankkeet

Etusivu :: Hankkeet :: Pohjavesien yhteistarkkailu

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

Vuonna 2015 käynnistettiin pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke, joka on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2015–2017. Hankkeen koordinaattorina toimii Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, yhteistyökumppanit ovat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Geologian tutkimuskeskus. LUVY ry vastaa hanketoimenpiteistä omalla toimialueellaan. Lisäksi yhteistyökumppaneina on kohdealueiden vesihuoltolaitoksia, ympäristöviranomaisia ja pohjaveden velvoitetarkkailuja toteuttavia toiminnanharjoittajia.

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeessa edistetään pohjavesiyhteistarkkailujen käynnistämistä vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla Uudenmaan ja Hämeen alueella. Hankkeessa edistetään pohjavesiesiintymien geologisten rakenneselvitysten ja pohjaveden virtausmallien hyödyntämistä yhteistarkkailujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi pyritään laajentamaan ja tehostamaan käynnissä olevia pohjavesiyhteistarkkailuita mm. pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun automaattisten anturimittausten, yhteistarkkailutulosten tiedonsiirto- ja hallintajärjestelmien ja raportoinnin osalta.

Yhteistarkkailujen suunnittelua ja yhteistyöneuvotteluja vuosina 2015–2016

Vuonna 2015 pohjavesiyhteistarkkailun käynnistämiseen tähtääviä selvityksiä ja neuvotteluja toteutettiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kuntayhtymän toimialueella sekä kuudella pohjavesialueella Tuusulassa, Raaseporissa ja Nurmijärvellä. Alkuvuoden 2015 aikana koottiin taustatiedot kohdealueiden pohjavesitarkkailuista. Lisäksi käytiin läpi muuta tausta-aineistoa, mm. alueilla tehdyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja geologiset rakenneselvitykset. Neuvottelut alueilla toimivien vesihuoltolaitosten ja toiminnanharjoittajien kanssa pohjavesiyhteistarkkailujen käynnistämiseksi aloitettiin keväällä 2015. Kesän aikana tehtiin maastokartoituksia ja kenttämittauksia havaintoputkiverkoston edustavuuden arvioimiseksi. Lisäksi loppuvuoden 2015 aikana tehtiin täydentäviä hydrogeologisia tutkimuksia (maaperäkairauksia, havaintoputkien asennuksia).

Vuoden 2016 aikana laadittiin Raaseporin, Nurmijärven Valkojan ja Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailujen tarkkailusuunnitelmat sekä jatkettiin neuvotteluja yhteistarkkailun käynnistämisestä vesilaitosten ja toiminnanharjoittajien kesken. Pohjavesien yhteistarkkailu on käynnistymässä vuoden 2017 alusta sekä Raaseporissa, Nurmijärvellä että Tuusulassa.

Hangossa sijaitsevalla pilot-alueella käynnistettiin vuoden 2015 alussa pohjavesiyhteistarkkailu pohjavesialueen osa-alueella, ja käytössä olevaan monipuoliseen hydrogeologiseen aineistoon perustuen kehitettiin vuoden 2015 aikana Hangon pohjavesimuodostuman 3D-visualisointia. Lohjanharjun pohjavesiyhteistarkkailualueella, jossa yhteistarkkailu on ollut käynnissä jo vuodesta 2005 alkaen, testattiin pohjaveden pinnankorkeuden ja pohjaveden laadun tarkkailutulosten tietojärjestelmää ja tiedonsiirtoja. Vuonna 2016 Lohjalla testattiin lisäksi pohjaveden laadun automaattisia anturimittauksia.

Lisätietoja voi kysyä pohjavesiasiantuntija Heini Loikkanen, heini.loikkanen(at)vesiensuojelu.fi, puh. 0445285028.

 

Hankkeen raportteja:

Kivimäki, A.-L., Loikkanen, H., Backman, B. ja Luoma, S. 2015. Pohjavesien yhteistarkkailun kehittäminen. Väliraportti 2015. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Raportti 27/2015. 23 s. + liitteet.

Luoma, S. ja Backman, B. 2015. Rakenneselvityskarttojen visualisoinnin kehittäminen. Geologian tutkimuskeskus. Raportti 110/2015. 19 s. + liitteet + video.

 

Yhteistarkkailun kehittämishankkeen rahoittajat vuosina 2014–2015:

  • Ympäristöministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto
  • Pilot-alueiden vesihuoltolaitokset
  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
  • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
  • Geologian tutkimuskeskus