Julkaisut

Etusivu :: Julkaisut :: Julkaisusarjan tiedot

Yhdistys julkaisee omassa julkaisusarjassaan mm. alueellisesti laajojen yhteistarkkailuiden raportit. Yhdistyksen julkaisusarjalla on seuraavat tunnukset:

ISSN 0789-9084 (painettu)

ISSN 1798-2677 (verkkojulkaisu, vuoden 2009 alusta oma julkaisusarja)

Lisäksi julkaisuilla on vuoden 2009 alusta lukien ISBN-tunnukset erikseen nidotulle ja PDF-versiolle julkaisusta sekä sarjat yhdistävä ISSN-L 0789-9084 -tunnus.

Uusimmat julkaisut ovat saatavilla paitsi perinteisinä paperiversioina myös sähköisessä muodossa PDF-julkaisuna. Vuoden 2008 netistä löytyvät PDF-versiot julkaisuista eivät sisällä kartta-aineistoja vaan kartat on julkaistu ainoastaan paperiverioissa.

Lisätiedot julkaisuista yhdistyksen toimistosta: 019 323 623.

 

I föreningens publikationsserie publiceras bl.a. rapporter över omfattande samkontroller. Föreningens publikationsserie har följande signum:

ISSN 0789-9084 (tryckt)

ISSN 1798-2677 (nätpublikation, egen publikationsserie från början av år 2009)

Publikationerna har från början av år 2009 dessutom separata ISBN-signum för den stiftade och pdf-versionen samt ett ISSN-L-0789-9084 -signum som förenar de båda versionerna.

De nyaste publikationerna kommer i fortsättningen på även dessa sidor i pdf-format. Publikationerna år 2008 innehåller inte kartmaterial utan kartorna finns publicerade endast i pappersversionen.

Tilläggsuppgifter om publikationen från föreningens kansli: 019 323 623.