Koekalastuslupa

Etusivu :: Koekalastuslupa

Koekalastuslupa

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Tehtävämme on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla. LUVY toimii koordinoijana ja on asiantuntijana useissa hankkeissa, joissa seurataan ja parannetaan vesien ja ympäristön tilaa.

Alueellisena toimijana LUVY kerää tietoa kalakantojen tilasta ja kehityksestä Länsi-Uudenmaan vesistöissä. Kalaston tutkiminen ja seuranta antavat arvokasta tietoa vesistön nykytilasta ja luovat pohjan kalakantojen kestävälle ja monipuoliselle hyödyntämiselle. Keskeisiä menetelmiä kalakantojen tilan arvioinnissa ovat koekalastukset; sähkökoekalastukset virtavesissä ja verkkokoekalastukset järvivesissä. Tiedon keruun onnistumisen kannalta vesialueen ja kalastusoikeuden omistajat ovat avainasemassa, sillä koekalastus vaatii vesialueen omistajan suostumuksen.

Suostumuksenne voitte antaa sähköisesti vastaamalla kyselylomakkeeseen.

Lisätietoa hankkeistamme ja niissä suoritettavista toimenpiteistä ja tutkimuksista saatte ottamalla yhteyttä yhdistykseemme tai internet-sivuiltamme.