yhdistys

LUVY

Etusivu :: LUVY :: LUVY 40 vuotta

40 vuotta vesiensuojelutyötä

LUVYn 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi järjestämät juhlaseminaarit vahvistavat Länsi-Uudenmaan vesiensuojelun yhteistä tahtotilaa.

Ole selvillä vesistä — tule messiin!


Lohikalat Karjaanjokeen! (19.11.2015, Mustion Linna)

Mustion Linnaan 19.11. kokoontuneet tutkijat, asiantuntijat ja virkamiehet ilmaisivat yhteisen tahtotilan Karjaanjoen kalateiden rakentamiseen, lohikalojen palauttamiseen ja raakkujen tulevaisuuden turvaamiseen.

Tilaisuudessa todettiin, että kalatiet ovat satsaus tulevaisuuteen, työllisyyteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen toteutumista pidettiin aiempaa todennäköisempänä tiivistyneen yhteistyön vuoksi. Karjaanjoen aiemmat vesistötutkimukset antavat hyvän pohjan hankkeen kalateiden ja kunnostuksen suunnittelulle.

Seminaarin esitykset ja muun materiaalin löydät täältä.

 

Siuntionjoki latvoilta merelle! (14.4.2016, Suitian Linna)

Suitian Linnassa, jokireitin varrelle jo 1400-luvulla perustetussa mahtikartanossa, järjestetty kutsuseminaari keskusteli asiantuntijapuheenvuorojen innostamana joen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelu viitoitti tietä Siuntionjoen parhaaksi.

Seminaarin esitykset ja muun materiaalin löydät täältä.

 

Ole selvillä rannikkovesistä! (13.10.2016, Tvärminnen eläintieteellinen asema)

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaarisarjan kolmannen kutsuseminaarin teemana olivat rannikkovedet. Seminaari etsi osaltaan ratkaisua professori Alf Norkon puheenvuorossaan tiivistämiin haasteisiin: Miten tutkimuksen pienistä erikoisosaamisen osa-alueista voidaan yhdessä luoda kokonaiskä-sitys siitä, miten meriekosysteemi toimii? Miten ympäröivä yhteiskunta voi toimia niin, että rannikkovesien ja Itämeren hyvä tila saavutetaan.

Seminaarin esitykset ja muun materiaalin löydät täältä.