labra

Kaivovesitutkimus

Kaivon veden laatuun vaikuttavat mm. vaihtelevat sade- ja routatilanteet sekä tontin jätevesijärjestelyt (ks. www.hajavesi.fi). Kaivojen kunto tulisi tarkastaa vuosittain ja vesi tutkia kolmen vuoden välein. (ks. myös hyvä kaivo -esite).

Varman tiedon kaivon veden laadusta saa vasta tutkimuksen jälkeen. Huonona pidetty kaivo voi osoittautua mainioksi talousveden lähteeksi. Vastaavasti hyväksi luullun kaivon huonolaatuinen vesi voi aiheuttaa tietämättömälle terveysongelmia.

Juomaveden laadun varmistamiseksi tarjoamme seuraavia vesitutkimuspaketteja:

  • käyttökelpoisuus - kuva veden uloste- tai pintavesisaastumisesta, veden syövyttävyydestä sekä tavallisista kemiallisista tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta veden ulkonäköön tai terveysvaikutuksiin
  • suppea kaivovesitutkimus - yleiskuva vedenlaadusta, edellistä suppeampi
  • mikrobiologinen laatu - veden bakteeripitoisuus ja mahd. uloste- tai pintavesisaastuminen
  • syövyttävyys - kertoo kuinka helposti vesi syövyttää putkistoja
  • porakaivon lisätutkimukset - valittavanasi mm. radon-, arseeni- tai uraanitutkimus
  • pienyrityspaketti - kattaa ns. pienen asetuksen (401/2001) mukaiset tutkimukset

Tutkimuspakettien hinnat löytyvät täältä.

Ota yhteys laboratorioomme, niin selvitämme sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan tutkimuspaketin.