pohjavesi

Tutkimus

Etusivu :: Tutkimus :: Pohjavesitutkimus :: Pohjaveden laatu

Pohjaveden laatu

Pohjaveden laadun fysikaalis-kemialliset analyysit ovat tärkeä osa yksittäisiä tutkimuksia ja laajempia seurantoja. Yleisimpiä pohjavesistä tutkittavia laatuominaisuuksia ovat:

  • sähkönjohtavuus
  • pH eli happamuus
  • väri
  • sameus
  • alkaliteetti
  • kemiallinen hapen kulutus
  • kokonaisfosfori
  • kokonaistyppi
  • nitraatti- ja nitriittityppi
  • ammoniumtyppi
  • happipitoisuus
  • rauta
  • mangaani
  • sulfaatti
  • kloridi
  • koliformiset bakteerit ja Escherichia coli
  • haitta-aineet kuten raskasmetallit, öljyhiilivedyt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja torjunta-aineet

Kaivoveden analyysitulkki on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen.