Vesistötutkimusta ympäristönsuojelun puolesta

Tutkimuspalvelut

Etusivu :: Tutkimuspalvelut :: Jätevesitutkimus

Jätevesitutkimus

Jätevesien puhdistaminen on vesiensuojelun perustehtävä, johon yhdistys osallistuu yhteistyössä jäsenistönsä kanssa. Puhdistamotoimintaan osallistuminen on ollut yhdistyksen keskeinen
työmuoto perustamisvuodesta 1975 lähtien. Tavoitteena on auttaa käyttämään puhdistamoita
mahdollisimman hyvin vesiensuojelun kannalta ja todeta lupaehtojen täyttyminen. Puhdistamoiden
kuormitustarkkailu perustuu ympäristölupien lupaehtoihin. Käytännön työ tapahtuu yhteistyössä
puhdistamoiden kanssa.

Puhdistusprosessin perusta on biotekniikassa, jota puhdistamoiden prosessiryhmät ohjaavat.
Ammattitaitoinen ja motivoitunut käyttöhenkilöstö, vesiensuojelun ritarikunta, takaa työn
tuloksellisuuden.

Yhdistys tarjoaa jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tukemiseksi mm. seuraavia palveluita:

Kuormitustarkkailut: Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tarkkailu näytteenotosta raportointiin
asiakkaan haluamassa laajuudessa. Yhdistys hoitaa Länsi-Uudenmaan alueella lähes kaikkien
kaupunkien/kuntien jätevedenpuhdistamoiden kuormitustarkkailun ja lisäksi asiakaskuntaan kuuluu
huomattava osa alueen pienistä puhdistamoista (esim. golf- tai koulutuskeskusten puhdistamoita), ja myös teollisuuslaitosten puhdistamoita.

Jätevesitutkimukset: Vastaanotettavien jätevesien laatuun liittyvät tutkimukset.

Selvitykset: Syvemmät puhdistamon toimintaa koskevat selvitykset yhteistyössä henkilöstön
kanssa.

Lupahakemukset: Yhdistys tarjoaa lupahakemusten tekemiseen liittyvää asiantuntijapalvelua
asiakkailleen.

Tietopankki: Länsi-Uudenmaan puhdistamoyhteistyö ja hyvät henkilötason yhteydet kartuttavat
yhteistä tietopääomaa – kysy meiltä !

Koulutus: Yhdistys järjestää vuosittain alueensa puhdistamonhoitajille koulutus- ja
neuvottelupäivät.