näytteenotto

Tutkimuspalvelut

Etusivu :: Tutkimuspalvelut :: Näytteenottopalvelu

Näytteenottopalvelu

Vesinäytteiden ottamisesta vastaavat kenttämestarimme, joilla on pitkä kokemus ja rautainen ammattitaito toimia vaativissakin olosuhteissa. Laadukkaan toiminnan edellytyksenä on taito ottaa aina edustavat näytteet. Kenttämestarimme ovat Suomen ympäristökeskuksen sertifioimia näytteenottajia (ks. SYKE / Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi) ja he ovat suorittaneet tiealueilla toimimisessa vaadittavan Tieturva1 -kurssin.

Kenttämestarit ottavat:

  • pintavesinäytteet: järvet, virtavedet
  • pohjavesinäytteet, pohjaveden pinnankorkeusmittaukset, kaivovesinäytteet
  • sedimenttinäytteet, maaperänäytteet.

Huom. talous- ja uimavesinäytteet, ks. laboratorion näytteenottopalvelu; jätevedenpuhdistamoiden tarkkailunäytteet ottaa jätevesitutkimuksen vastuuhenkilö.

Vesinäytteiden otosta sovitaan pääsääntöisesti kyseessä olevasta tutkimusalasta vastaavan asiantuntijan kanssa. Keskustelussa sovitaan näytteenoton ajankohta, näytteen tyyppi, näytteenottotapa sekä tehtävät tutkimukset.

 

Näytteenotossa Hangon edustalla talvella 2012

Talvinen näytteenotto sujuu rosoisellakin jäällä hydrokopterilla. Hydrokopteria ohjaa Torsten Sjölund ja videon on kuvannut Arto Muttilainen.

 

Näytteenotossa Meikojärvellä kesällä 2012

Kuikkapari erämaajärvellä. Kuvaajana Arto Muttilainen.