pohjavesi

Tutkimuspalvelut

Etusivu :: Tutkimuspalvelut :: Pohjavesitutkimus

Pohjavesitutkimus

Pohjavesi on arvokas talous- ja juomavesivaranto. Pohjavesitutkimuksessa tarkastellaan mm. pohjaveden laatua ja pinnankorkeuksien muutoksia.

Yhdistyksellämme on useiden vuosikymmenien kokemus pohjavesitarkkailujen ja -selvitysten tekemisestä. Vastaamme useiden vesilaitosten käyttöveden ja pohjaveden laadun ja/tai korkeuden seurannasta toimialueellamme ja sen ulkopuolella. Tarjoamme pohjavesipalveluita myös yrityksille ja teollisuuslaitoksille.

Palveluitamme ovat

Pohjavesinäytteet otetaan yhdistyksen näytteenottopalveluna ja tutkitaan laboratoriossamme. Asiantuntijayhteistyötä teemme pohjavesiasioissa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke