pohjavesi

Pohjavesi - arvokas talous- ja juomavesivaranto

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pintavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kallioperän rakoihin. Maaperän ja kallioperän pohjavesivarastot täydentyvät keväällä lumen sulamisvesistä ja syksyllä syyssateista.

Pohjavesi on laadultaan parempaa talous- ja juomavedeksi kuin pintavesi, sillä pohjavettä voidaan useimmiten käyttää sellaisenaan, ilman käsittelyä. Pohjaveden laatua voivat heikentää mm. teollisuuden toiminnot, kaatopaikat, huoltoasemat, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainestenotto, jätevesien käsittely, viemärit ja vedenotto. Vedenlaatua seuraamalla saadaan tietoa pohjaveden tilasta ja pystytään mahdollisesti ennakoimaan haitta-aineiden kulkeutuminen vedenottamoille.