pohjavesi

Pohjavesialueen yhteistarkkailu

Pohjavesialueen yhteistarkkailussa alueen toimijat, kuten kunta, vedenottamot ja yritykset, selvittävät yhdessä pohjaveden laatua. Malli on tuttu pintavesien seurannasta, jossa pintavesien yhteistarkkailulla on jo pitkät perinteet.

Yhteistarkkailun avulla saadaan kokonaiskuva pohjavesialueen tilasta ja vedenlaadussa tapahtuvista muutoksista. Useassa tapauksessa yhteistarkkailu on myös edullisin tapa huolehtia tarkkailuvelvoitteista. Osallistujat voivat luopua erillisistä toimeksiannoista ja käyttää tarkkailussa hyväksi samoja tarkkailuputkia.

Lohjanharjun pohjavesialueen yhteistarkkailu käynnistyi vuonna 2005, yhtenä ensimmäisistä alueista Suomessa. Tärkeän pohjavesialueen yhteistarkkailussa ovat mukana Lohjan kaupunki (8 vedenottamoa) ja toistakymmentä yritystä. Tavoitteena on kattaa pohjavesialueen ympäristö- ja maa-aineslupien mukaiset tarkkailuvelvoitteet ja muut seurantatarpeet Lohjanharjun alueella. Tarkkailututkimuksen suorittaa LUVY osallistujien ympäristö- ja maa-aineslupien ehtojen mukaisesti.

Lohjanharjun pohjavesialue on osa ensimmäistä Salpausselkää. Sen pinta-ala on lähes 30 neliökilometriä, josta yli kolmannes on pohjaveden muodostumisaluetta. Lohjan kaupungin ja siihen liittyvien taajamien juomavesi on peräisin Lohjanharjun pohjavesialueelta.

Löydät Lohjanharjun yhteistarkkailun raportit julkaisuistamme.