kalat

Kalasto

Kalastoa ja kalakantoja koskevat tiedot ovat tärkeä osa vesiensuojelua. Kalasto on keskeinen bioindikaattori, jota koskevia tietoja tarvitaan vesien suojelun ja hoidon suunnittelussa sekä seurannassa. Kalakannan koostumus, koko ja ikärakenne kuvaavat omalta osaltaan vesistön tilaa. Muutokset vesistön rehevyydessä ja likaantuneisuudessa näkyvät myös kalakannassa. Rehevöitymisestä hyötyvät etenkin särkikalat, mutta myös kuha. Sen sijaan puhtaammissa vesissä viihtyvät kalat kuten siika, muikku ja taimen vähenevät.

Määrävälein toistuvat kalastotutkimukset perustuvat pääosin vesioikeudellisiin velvoitteisiin. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. säännöllistä saaliskirjanpitoa, kalastustiedustelua, koekalastuksia ja kalojen käyttökelpoisuuden arviointia.

Yhdistyksemme on tehnyt pidempiaikaisia kalataloustarkkailuja mm. seuraavilla alueilla:

 • Hiidenvesi: Kirkkojärvi
 • Lohjanjärvi
 • Mustionjoki, Pohjanpitäjänlahti, Tammisaaren merialue
 • Hankoniemen-Bengtsårin merialue
 • Vanjoki (Karjaanjoki)
 • Siuntionjoki
 • Inkoon Fagervikin merialue
 • Pikkalanlahti
 • Kirkkonummen Humaljärvi

Yksittäiset, esim. suojeluyhdistysten, osakaskuntien ym., teettämät kalastotutkimukset ovat viime vuosina liittyneet lähinnä vesistöjen kunnostuksiin ja niiden yhteydessä tehtäviin kalataloudellisiin kunnostustoimenpiteisiin.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n henkilökunnalla on vahva ammatillinen osaaminen ja kokemus kalastoa koskevien tutkimusten tekemisessä. Tarjoamme monipuolisia palveluita kalastotutkimukseen ja -suunnitteluun.

 • verkkokoekalastukset
 • sähkökalastukset
 • koeravustukset
 • kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat
 • käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja niiden päivitykset
 • kalataloudelliset velvoitetarkkailut ja tarkkailuohjelmat

Vesistöissä voi olla paljon kalataloudellisesti käyttämätöntä potentiaalia. Haluatko sinä tietää millainen kotijärvesi kalakanta todella on ja mitä sille voitaisiin tehdä?