vesistö

Kasviplankton

Planktonilla eli keijustolla tarkoitetaan mikroskooppisen pieniä vedessä keijuvia eläimiä ja kasveja. Kasviplankton koostuu pääasiassa levien ryhmään kuuluvista mikro-organismeista. Suurin osa kasviplanktonista koostuu alkeellisista yksisoluisista levistä, jotka joko elävät yksittäisinä soluina, solurihmoina tai kerääntyvät soluyhdyskunniksi. Planktiset levät muodostavat perustuottajina vesiekosysteemien tuotannon ensimmäisen portaan, jota ilman muu elämä järvessä ei olisi mahdollista. Planktonleviä on hyvin monenlaisia. Niitä tavataan kaikissa maapallon vesistöissä ja ne on ryhmitelty sinileviin, nieluleviin, panssarileviin, kultaleviin, silmäleviin, viherleviin ja koristeleviin.

Kasviplankton reagoi herkästi sekä määrällisesti ja laadullisesti veden tilan muutoksiin. Täten kasviplanktontutkimus soveltuu hyvin vesistön lyhyt- ja pitkäaikaiseen seurantaan. Veden tilan muuttuessa kasviplanktonin määrä ja koostumus muuttuvat. Rehevöitymisen lisääntyessä aluksi piilevien osuus kasvaa ja vähitellen rehevöitymiskehityksen jatkuessa sinilevien osuus kasviplanktonista suurenee. Samanaikaisesti lajisto yksipuolistuu ja vähäravinteisia oloja sietävät lajit vähenevät.

Kasviplanktontutkimuksessa näytteissä olevat lajit määritetään mikroskoopin avulla. Lajimääritys on aikaa vievää ja suurta asiantuntemusta vaativaa työtä, sillä kasviplanktoniin kuuluu erittäin runsaasti lajeja ja monet muistuttavat suuresti toisiaan.