tutkimus

Tutkimuspalvelut

Etusivu :: Tutkimuspalvelut :: Vesistötutkimus :: Fysikaalis-kemiallinen seuranta

Fysikaalis-kemiallinen seuranta

Veden laadun fysikaalis-kemialliset analyysit ovat tärkeä osa yksittäisiä vesistötutkimuksia ja laajempia seurantoja. Tarkastelussa analyysin kohteena voivat olla mm.:

 • lämpötilakerrostuneisuus
 • happipitoisuus
 • sameus
 • kiintoaine
 • sähkönjohtavuus
 • happamuus eli pH
 • alkaliteetti
 • väri
 • kemiallinen hapen kulutus
 • biologinen hapen kulutus
 • kokonaisfosfori
 • fosfaattifosfori
 • kokonaistyppi
 • nitraatti
 • nitriitti
 • ammoniumtyppi
 • rauta
 • mangaani
 • kloforylli-a
 • ulostebakteerit
 • haitta-aineet kuten raskasmetallit, öljyhiilivedyt, liuottimet ja torjunta-aineet

Vesistötulosten tulkinta -opasvihkonen (PDF) on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisema yleistajuinen, verkossakin julkaistu opas veden fysikaalis-kemiallisten analyysitulosten tulkintaan.