tarkkailut

Tutkimuspalvelut

Etusivu :: Tutkimuspalvelut :: Vesistötutkimus :: Pienet vesistötarkkailut ja kertanäytteet

Pienet vesistötarkkailut ja kertanäytteet

Pienempiä vesistötarkkailuja ovat mm.

  • pienten yksittäisten jätevesipuhdistamoiden vesistötarkkailut
  • suljettujen ja edelleen toiminnassa olevien kaatopaikkojen erilliset vesistötarkkailut
  • kuntakohtaisesti tärkeät vesistötarkkailut

Pienemmistä vesistötarkkailuista suurin osa perustuu erilaisten kuormittajien velvoitteisiin, mutta myös kuntien omien vesistöjen vapaaehtoinen seuranta sekä paikallisten vesiensuojeluyhdistysten, osakaskuntien yms. teettämä seuranta on jatkuvasti lisääntynyt. Näiden tarkkailujen piiriin kuuluu kuntakohtaisesti tärkeitä vesistöjä, joiden tilaa kartoitetaan ja seurataan esimerkiksi rehevyystutkimuksin sekä velvoitetarkkailuina tapahtuvin puhdistamo- ja kaatopaikkavesien selvityksin.

Kertaluonteisella vesinäytteen tutkimuksella ei yleensä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vesistön tilasta, yksi näyte kertoo vesistön senhetkisestä tilanteesta. Jotta tutkimustuloksista voisi todeta veden tilassa tapahtuvia muutoksia, tulisi seuranta toteuttaa riittävän kattavana ja ammattitaitoisesti.

Osa kunnista on tehnyt kunnan alueella tehdyistä pienvesitutkimuksista yhteenvetoraportin ja tutkimukset ovat löydettävissä yhdistyksen sivuilta www.vesientila.fi.