yhtesitarkkailut

Yhteistarkkailut

Laajat yhteistarkkailuna toteutettavat vesistötutkimukset tuottavat merkittävää tietoa alueellisesti tärkeiden vesistöjen tilasta ja niiden muutoksista. Vesistöjen yhteistarkkailuun osallistuvat ne pistekuormittajat, jotka on lupaehdoissa velvoitettu seuraamaan jätevesiensä vaikutuksia saman vesistön alueella. Kutakin yhteistarkkailua ohjaa asianosaisista muodostettu työryhmä. Pitkään jatkuneista yhteistarkkailuista saadaan tärkeää perustietoa myös vesien suojeluun ja kunnostuksen kehittämiseen.

Vesi-/merialueiden yhteistarkkailuja, jotka Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry hoitaa:

  • Siuntionjoen vesistö
  • Hiidenveden alue
  • Lohjanjärven alue
  • Mustionjoki, Fiskarsinjoki, Pohjanpitäjänlahti ja Tammisaaren merialue
  • Hangon merialue ja Bengtsårin vedet
  • Inkoon Fagervikin merialue
  • Pikkalanlahden merialue

Vuosittain toistuvien fysikaalis-kemiallisten selvitysten lisäksi yhteistarkkailujen tarkkailuohjelmissa tehdään 3 - 4 vuoden välein perusteellinen biologinen tutkimus, joka sisältää muun muassa plankton-, pohjaeläin- ja vesikasviselvityksiä. Yhteistarkkailujen raportit julkaistaan yhdistyksen julkaisusarjassa.

Pintavesien yhteistarkkailun ohella samaa toimintamallia sovelletaan nykyään myös pohjavesien yhteistarkkailuun.