ota yhteyttä

Liity jäseneksi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n jäsenenä yhteisösi

  • on tehokkaasti mukana läntisen Uudenmaan kattavassa alueellisessa vesiensuojelun yhteistyössä
  • pääsee hyödyntämään LUVY ry:n yli 40 vuoden aikana kerrytettyä alue- ja asiantuntemusta, aloina mm. vesistötutkimus, jätevedet, talousvedet, pohjavedet ja elintarviketutkimukset
  • on mukana LUVY ry:n päätöksenteossa
  • iinkittyy alan valtakunnallisiin verkostoihin, mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:hyn.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus määräytyy erityyppisillä yhteisöillä seuraavasti:

  • kunnille: asukasluvun mukaan
  • teollisuuslaitoksille ja yrityksille: suhteutettuna ympäristövaikutuksiin
  • pienyhteisöille ja yhdistyksille: jäsenmäärän mukaan.

Jäsenmaksu määräytyy perusmaksuyksiköiden määrän ja maksuyksikön hinnan perusteella (33 € tällä hetkellä). Esimerkiksi pienillä yhdistyksillä jäsenmaksu on yleisimmin 2−3 jäsenmaksuyksikköä (noin 66–100 € vuodessa).

Jäsenyyden hakeminen

LUVY ry:n jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminta-alueella toimiva oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi voivat liittyä alueen kunnat, teollisuuslaitokset sekä muut yritykset ja yhteisöt. Yksityishenkilö ei voi liittyä jäseneksi, mutta voi tehdä yhteisössä aloitteen jäsenyyden hakemiseksi.

Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle. Hakemus postitetaan osoitteella Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / hallitus, Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja. Jäsenyyttä voi hakea myös käyttämällä e-lomaketta, joka lähetetään sähköpostitse.

Lisätietoa jäsenyydestä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n säännöt (PDF)

Tiedote: Yhdistyksen jäsenyys (PDF)

Yhdistyksen jäsenet