Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut

Etusivu :: Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut

Yhdistyksen toiminta painottuu vesiensuojeluun ja siellä pinta-, pohja- ja rannikkovesien tutkimusten suunnitteluun, tutkimuksiin ja niistä tehtävään raportointiin.

Tarjoamme lisäksi erilaisten yhteenvetojen ja tarkastelujen tekemistä asiakkaiden tarpeisiin vuosikymmenten ajalta tehtyjen tutkimusten aineistoihin ja kokemukseemme pohjautuen ja ylläpidämme yhdessä toiminta-alueemme kuntien kanssa vesien tilaan liittyvää tietoa netissä (www.vesientila.fi).

Tarjoamme lisäksi erilaisia asiantuntijapalveluita ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden alalta.