levä

Leväseuranta

LUVY osallistuu vesistöjen levätilanteen seurantaan

  • osallistumalla valtakunnalliseen leväseurantaan
  • tutkimalla yksittäisiä levänäytteitä, joista määritämme valtalajit.

Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikkanamme on jo vuosia ollut Lohjanjärven Aurlahti, josta havainnoidaan viikoittain kesä-syyskuussa säätiedot, näkösyvyys ja levän esiintyminen. Valtakunnallisen leväseurannan havaintotiedot kerätään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki-sivustolle. Järviwiki tuottaa havaintojen pohjalta automaattisesti valtakunnalliset ja alueelliset levätilannekartat. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta levätilanteesta viikoittain kesän aikana.

Yksittäisiä levänäytteitä toimitetaan LUVY:n laboratorioon joko kenttämestareidemme näytteenoton yhteydessä, vesistöjen ranta-asukkaiden tai muiden virkistyskäyttäjien toimesta. Näytteet mikroskopoidaan, valtalajit tutkitaan ja jos kysymyksessä on sinilevä, toimitetaan tiedot Uudenmaan ELY-keskukseen ja Järviwikiin. Laskutamme näytteiden tutkimisesta tutkijan tuntitaksan mukaisesti.

Leväseurannasta lisätietoa:

  • Kunnan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden viranomaisilta.
  • Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta.
  • Terveysasioista vastaa Myrkytystietokeskus, puh. 09471977.
  • Kirjallisuutta: 100 kysymystä levistä, Johanna Rissanen (toim.), Suomen ympäristökeskus, 1999. 88 s. (Ympäristöopas 63).
  • Järviwiki.