Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut

Etusivu :: Ympäristöpalvelut :: Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevesikysymykset ovat viime vuosina olleet tapetilla myös Länsi-Uudellamaalla. Yhdistys on ottanut vahvan roolin hajajätevesien kehittäjänä ja puolueettoman tiedon välittäjänä sekä asukkaiden suuntaan että muille toimijatahoille. Kehitys- ja tiedotustyötä on tehty kuntien yhteistyöhankkeiden kautta vuodesta 2004. Nykyään Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke toimii vahvempana kuin milloinkaan.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsenenä yhdistyksemme on mukana valtakunnanlaajuisessa hajajätevesitoiminnassa ja on siten osa laajaa alan asiantuntijaverkostoa. Yhdistys on liiton vastuuorganisaatio hajajätevesiasioissa ja edustaa liittoa mm. erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä. Jätevesiopas on tulosta vesiensuojeluyhdistysten yhteistyöstä haja-asutuksen jätevesiasioissa.

Yhdistys tarjoaa ja räätälöi mielellään erilaisia haja-asutuksen jätevesipalveluita niin kuntien viranomaisille, alan yrittäjille kuin haja-asutusalueiden asukkaillekin.

 • räätälöidyt koulutukset ja luennot, esimerkiksi

  • Kunnille uuden työntekijän perehdytyskoulutus jätevesiasioihin
  • Neuvojakoulutus tai -perehdytys
  • Suuremmat tai pienemmät koulutustilaisuudet suunnittelijoille, vesiosuuskunnille tai kiinteistönomistajille
 • Lausuntopalvelut kuntien viranomaisille, esimerkiksi

  • lausunto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta
  • lausunto asiakkaalle yksittäisestä jätevesijärjestelmästä
  • järjestelmän toimivuusselvitykset
  • jäteveden näytteenotto- ja analyysipalvelut
 • Jätevesijärjestelmien kartoituspalvelut esim. alueellinen kartoitus vesistön valuma-alueella
 • Jätevesijärjestelmien selvitykset ja arviot uudistamistarpeesta, esimerkiksi koko kylälle kerralla

 • ylläpidämme jätevesialan yrittäjien hakukonetta ja kuntatietojen hakukonetta Jätevesiopas - sivustolla.

Yhdistys on mukana myös ympäristöministeriön rahoittamissa JÄSSI-jätevesihankkeissa ympäri Suomen.


         Neuvojakoulutus tai -perehdytys