vesien tila

Ympäristöpalvelut

Etusivu :: Ympäristöpalvelut :: Vesien ja ympäristön tila

Vesien ja ympäristön tila

Sivustolle www.vesientila.fi on koottu yhdistyksen toiminta-alueen järvien vedenlaatutietoja. Tiedot ovat peräisin julkisissa vedenlaaturekistereistä ja kuntien tilaamista vedenlaatututkimuksista. Sivuilta löytyvät tällä hetkellä Lohjan (Sammatin) ja Karkkilan kaupungin osalta tiedot kattavasti, koska kyseiset kunnat ovat teettäneet yhdistyksellä kattavat yhteenvetoraportit vesien tilasta. Nummi-Pusulan kunnan ja Raaseporin kaupungin osalta sivuille on kuntien tilauksesta viety joidenkin kunnan keskeisimpien järvien tietoja. Tietosisältöä pyritään jatkossa kehittämään yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Vesientila-nettisivustolla pyritään välittämään erityisesti alueiden asukkaille, lomailijoille ja muille vesien tilasta tietoa kaipaaville mahdollisimman ajantasaiset tiedot lähiveden tilasta mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa.

Leväseurannan sivulla löydät tiedon tämänhetkisestä leväseurannasta.

Yhdistys valitsee vuosittain Vuoden vesien/ympäristönsuojelijan. SIvustolta löydät nimityksen saaneet tahot sekä muuta taustatietoa asiasta.