hankkeet

Projekttjänster

Huvudsida :: Projekttjänster

Projekttjänster

LUVY fungerar som koordinator och sakkunnig i projekten, genom vilka man förbättrar vattnens och miljöns tillstånd i Västra Nyland. Med hjälp av projekten utför man uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt, som befrämjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att ansöka om utomstående finansiering till dem.

Projekten är verksamma under en viss tid och deras målsättningar bestäms tillsammans med deltagarna och finansiärerna. Projekten ger inte ekonomisk vinning. Vanligtvis är LUVY den, som koordinerar projekten och fungerar som sakkunnig.