labra

LUVYLab

Huvudsida :: LUVYLab :: Öppethållningstider och mottagning av prov

Öppethållningstider och mottagning av prov

Vårt laboratorium är normalt öppet må–fre kl. 8–16. Utgående från kundens önskemål kan vi även komma överens om andra öppethållningstider. Rena provtagningskärl och anvisningar för provtagningen kan hämtas från laboratoriet under dess öppethållningstider.

I vår anstalt i Lojo tar vi emot laboratorieprover från måndag till torsdag  kl. 8.00–15.30 (ej dag före helg).

 

Vid provmottagningspunkten i Ekåsens lokaliteter (Raseborgsvägen 37) tar vi emot prover på måndagar kl. 9.00–10.00 (ej dag före helg).

 

Man kan också skicka prov till oss med bud eller via Matkahuolto. Fråga då efter skilda anvisningar från laboratoriet.

Förfågningar gällande mottagning av prover och resultat:

  • vattenprover tel. 019323895 (lna/msa)
  • livsmedels-, inomhuslufts- och djursalmonellaprover tel. 019323626 (lna/msa)

Du kan printa ut beställningsblanketten (remissen) och fylla i den färdigt före du kommer med prov till laboratoriet.