ota yhteyttä

Tag kontakt

Vår förening betjänar sina kunder i två verksamhetspunkter i Västra Nyland: Vid huvudverksamhetspunkten i Lojo eller vid vår servicepunkt i Raseborg. Vi betjänar våra kunder i Lojo vardagar kl 8-16 och i Raseborg enligt överenskommelse.

Du kan också ta direkt kontakt med vår personal eller styrelsens medlemmar!

Vi tar gärna emot dina kommentarer för att kunna utveckla vår verksamhet: På den här sidan hittar du den automatiska blanketten respons.

Vill du främja vattenskyddet och andra miljöärenden i Västra Nyland? Samfund kan påverka ärenden genom att bli våra medlemmar. Bli medlem!

 

Fakturering

E-postfakturor (PDF):
vesi.ymparisto(at)luvy.fi

Pappersfakturor:
Västra Nylands vatten och miljö rf
PB 51
08101 LOJO