henkilöstö

Personalen

Kontaktuppgifterna gällande föreningens personal har indelats i fyra grupper:

 

Byrå

vesi.ymparisto(at)vesiensuojelu.fi

Tel: 019323623

Fax: 019325697