yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf

Kontaktiuppgifter

Västra Nylands vatten och miljö rf:s  (LUVY) viktigaste uppgift är att främja vattenskydet i västra Nyland. Vi känner områdets vattendrag samt operatörer med 40 års erfarenhet. Föreningens verksamhetsområde avgränsas huvudsakligen på basen av vattendragens avrinningsområden anpassat efter kommungränserna. Vi undersöker och skyddar vattendragen inom vårt verksamhetsområde bla. Savrtåns och Sjundeå ås vattendrag samt skärgårdsområdena runt Hangöudd och Ekenäs-Ingå-Kyrkslätts kust och skärgårdsområden. Inom området finns södra Finlands största sjöar Lojosjön och hiidenvesi sjö samt Finlands enda fjord dit Pojoviken kan räknas.

Föreningen är ett bestående samarbetsforum och en kunskapsbank när det gäller områdets vattenskyddsarbete. Till medlemmar kan i området verksamma kommuner, företag och övriga sammanslutningar ansluta sig.

Föreningen främjar i enlighet med sina stadgar vattenskyddet, miljöskyddet och miljöhälsovården inom sitt verksamhetsområde.

Föreningens värden och vision har godkänts av medlemsmötet år 2016.

LUVY verkar inom vattenskyddet på ett landsomfattande sätt. Vi är medlem i Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf och vi deltar i utvecklandet av bestämmelser, program och verksamhetsnormer på ett riksomfattande plan.