Laboratorio

Laboratorio

Etusivu :: Laboratorio

Laboratorio

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005).

Laboratoriomme palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita sekä kunnissa mm. terveysviranomaisia ja vesi- ja viemärilaitoksia. Tarjoamme

  • analyysipalvelut vesi-, elintarvike-, uloste- ja sisäilmanäytteistä
  • näytteenottopalvelut
  • omavalvontaan liittyvät palvelut

Analysoimme näytteitä tarpeen mukaan sekä fysikaalis-kemiallisin että mikrobiologisin analyysimenetelmin. Laboratoriomme tutkii

  • vesinäytteet: talous-, vesistö-, pohja-, jäte-, uimaranta- ja uima-allasvesinäytteet
  • elintarvikenäytteet, rehunäytteet
  • puhtausnäytteet (elintarvikehuoneistojen, teurastamoiden, tuotantotilojen)
  • sisäilmanäytteet sekä rakennusmateriaali- ja pintanäytteet liittyen asumisterveyteen
  • eläinperäisten näytteiden salmonellatutkimukset

Laboratoriomme huolehtii kaikkien testaustoimintansa osatekijöiden mahdollisimman hyvästä laadusta siten, että asiakkaan tai muun palvelun hyödyntäjän tarpeet tyydytetään ja että laboratorion sekä asiakkaan luottamus säilyy. Asiakkaan tehtävät käsitellään laboratoriossa puolueettomasti. Kaiken asiakaspalvelun ytimenä on hyvä vuorovaikutus sekä joustava, asiakkaan vaatimukset täyttävä palvelu. Tutkimukset suoritetaan asiakkaan haluamassa laajuudessa mahdollisimman tehokkaasti sekä oikea-aikaisesti sovitun aikataulun mukaan käyttäen tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä ja menettelytapoja varmistaen, että tulokset ja loppupäätelmät ovat oikeita ja luotettavia.