LUVY1

LUVY2

LUVY3

LUVY4

LUVY5

Nyheter

17.09.2019

Kom med på talko till Brännmalmsbäcken i Sjundeå å!

Restaurering av Brännmalmsbäcken i Sjundeå å onsdagen 25.9. kl 15–20. Vi utlovar praktiskt vattenvårdsarbete där musklerna stärks och sinnet piggas upp i trevligt sällskap!

Nyhet

02.09.2019

Pärlor i Karisåns vattendragssystem – rinnande vatten, laxfisk och flodpärlmussor

Västra Nylands vatten och miljö rf. ordnade tisdagen 27.8. en utfärd i fält, under vilken det gick att bekanta sig med restaureringen av rinnande vatten i Karisåns område under guidning av sakkunniga.

Nyhet

30.08.2019

Anläggningen av en våtmark påbörjas i Pitkälä, Högfors

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter anlägga en kedja av fyra våtmarksbassänger i en sluttning mot Karisån. Målet är att förbättra kvaliteten på det vatten som rinner ut i Karisån och att förhindra att det lekgrus som restaurerats åt öringen år 2017 skulle täckas in av slam.

Nyhet

29.08.2019

Strukturkalk förbättrar lerjordens struktur och minskar belastningen av vattendrag – välkommen på åkerförevisning till Vichtis 3.9.!

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö anordnar i samarbete med Soilfood Ab en åkerförevisning med utbredning av strukturkalk tisdagen 3.9. kl 10-12 i Vichtis. Strukturkalk förbättrar kornstrukturen i lerhaltig jord och ökar skördarna, samtidigt som det minskar belastningen av vattendrag. Vi bjuder alla intresserade till åkerkanten för att bekanta sig med strukturkalkning och för att följa med hur strukturkalkning av åkrar går till i praktiken!

Nyhet

Ifall du vill ansluta dig som prenumerant på LUVYs infomeddelanden eller på det månatliga nyhetsbrevet, skicka då en begäran via e-post till adressen vesi.ymparisto(at)luvy.fi.

Kolla tillståndet i ditt närvatten:

Lär dig att känna igen fiskarna och restaurera sjön:

LUVY i some:

Facebook    Linkedin

LUVY-esite

Bekanta dig med LUVY:s broschyr.

Hur befrämjar LUVY vattenskyddet?
Vilka tjänster erbjuder LUVY?
Hurdana vattendrag finns i västra Nyland?

Aquarius

Läs det nya numret av tidningen Aquarius!

Aquarius är en informationstidning som utges av vattenskyddförenungarnas förbund och den utkommer 1 gång per år.

Våra medlemmar kan beställa tidningen gratis till sin hemadress, tag kontakt med vårt kansli vesi.ymparisto@luvy.fi

Aktuellt


Spridningsförevisning av strukturkalk i Vichtis 3.9.

Är åkern översvämmad? Kan kornstrukturen i marken förbättras? Har de lerhaltiga åkrarna surhetsproblem?

Välkommen till åkerkanten för att följa med hur strukturkalk sprids ut och arbetas in i åkerjorden. Som utrustning under förevisningen används Tebbe Hs 240. Tillfället anordnas av Hiidenvesi restaureringsprojekt och Soilfood.

Tis 3.9. kl 10-12, Tarrantie 91 Vichtis
Kaffe och bulle!
Tilläggsinformation: Ekaterina Ikonen, tel. 044 528 5026
ekaterina.ikonen(a)luvy.fi
Läs mer


Svara på kartförfrågan och spara dina observationer, önskemål och bekymmer gällande din egna kommuns vatten- och strandområden!

Hangö stads enkät

Högfors stads enkät

Ingå stads enkät

Kyrkslätt kommuns enkät

Lojo stads enkät

Raseborg stads enkät

Sjundeå kommuns enkät

Vichtis kommuns enkät

Kyrkslätt kommuns förfrågan öppnas senare.

Förfrågningar är öppna fram till 30.8.2019. Bland dem som deltar lottar man ut tre 20 euros köpkort!

Läs mera

linkki karttakyselyyn


Vi erbjuder från och med den 1.1.2019 de bekanta laboratorietjänsterna men under nytt namn:
LUVYLab Oy Ab

Vårt laboratorium övergår med början den 1.1.2019 till LUVYLab Oy Ab. Föreningen fort-sätter som ägare och samtidigt kommer Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, som ägs av Sydvästra Finlands vattenskyddsförening, med som den andra ägaren.

Ni får fortfarande de gamla bekanta tjänsterna från vår nuvarande verksamhetspunkt. Vår målsättning är att utveckla verksamheten och att ännu bättre kunna svara på labo-ratoriebranschens utmaningar och våra kunders behov. Västra Nylands Vatten och miljö fortsätter med undantag av laboratorietjänsterna sin verksamhet som tidigare, vilket betyder, att vi erbjuder utöver den ideella verksamheten dessutom beställningsforsk-nings-, sakkunnig- och projekttjänster.

Förfrågningar:

Jaana Pönni, verksställande direktör
0505751738, jaana.ponni(at)luvylab.fi

Satu Henriksson, laboratoriechef
0445285011, satu.henriksson(at)luvylab.fi 

Mottagningen av prover i Raseborg

Mottagningen av prover i Raseborg från och med 1.10.2018 i Ekåsens lokaliteter (Raseborgsvägen 37).

Mottagning av prover
I Lojo må–to kl. 8.00–15.30 (ej dag före helg)
I Raseborg må kl. 9.00–10.00 (ej dag före helg)

 

Mottagningen i byggnad Kasarmi, ingången är synlig från parkeringsplatsen.


Följ med web-kameran på byggandet av fiskvägarna i Billnäs.


Kommer Moder Havsöring redan åt att leka på grusbädden som ministern skapade? Hur ser den kommande fiskvägen i Åminnefors ut? Bekanta dig med berättelsekartan genom att klicka på bilden!