LUVY1

LUVY2

LUVY3

LUVY4

LUVY5

Nyheter

17.09.2018

Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratoriums mottagningspunkt för prover i Raseborg flyttar till nya utrymmen

Prover tas emot i verksamhetspunkten i Raseborg endast måndagar kl. 9–10 (inte helgdagar eller dag före helg). Den nya addressen fr.o.m. början av oktober är Raseborgsvägen 37 (Ekåsen).

Nyhet

31.08.2018

Förbättrandet av vattnens tillstånd i Kyrkslätt:

Veikkola sjöpilotförsök – presentationen av projektet intresserade

Nyhet

29.08.2018

Avloppssystemen på sommarstugorna kräver även underhåll och skötsel!

Alla avloppssystem kräver någon sorts skötsel och övervakning av funktionsdugligheten.

Nyhet

23.08.2018

Avloppsvattenrådgivare har besökt nästan 10 000 fastigheter i Nyland

Vattenskyddsföreningarna har i snart tio år erbjudit invånare i glesbygder opartisk rådgivningstjänst inom hantering av avloppsvatten.

Nyhet

Beställ LUVY:s meddelanden till din e-post
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
E-postadress

Kolla tillståndet i ditt närvatten:

Lär dig att känna igen fiskarna och restaurera sjön:

LUVY i some:

Facebook    Linkedin

Aktuellt


Mottagningen av prover i Raseborg flyttar 1.10.2018

Under september månad tar vi ännu emot prover i Raseborg i vår gamla verksamhetspunkt I Novias utrymmen (Raseborgsvägen 9). Från och med början av oktober, tas prover emot i Ekåsens lokaliteter (Raseborgsvägen 37).

Mottagning av prover
I Lojo
må–to kl. 8.00–15.30 (ej dag före helg)
I Raseborg må kl. 9.00–10.00 (ej dag före helg)


Följ med web-kameran på byggandet av fiskvägarna i Billnäs.


Kommer Moder Havsöring redan åt att leka på grusbädden som ministern skapade? Hur ser den kommande fiskvägen i Åminnefors ut? Bekanta dig med berättelsekartan genom att klicka på bilden!


Aquarius

Läs det nya numret av tidningen Aquarius!

Aquarius är en informationstidning som utges av vattenskyddförenungarnas förbund och den utkommer 1 gång per år.

Våra medlemmar kan beställa tidningen gratis till sin hemadress, tag kontakt med vårt kansli vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi


LUVY-esite

Bekanta dig med LUVY:s broschyr.

Hur befrämjar LUVY vattenskyddet?
Vilka tjänster erbjuder LUVY?
Hurdana vattendrag finns i västra Nyland?